Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 

 

DANH SÁCH LIÊN HỆ

Số

TT

Tổ chức, Phòng ban

E_Mail

Số máy
Ðiện thoại

I

Giám Ðốc

 

 

 

Nguyễn thị Kim Luông

ntkluong.snv@kiengiang.gov.vn

0773. 860144

II

Phó Giám Ðốc

 

 

1

Ngô Quang Thắm

nqtham.snv@kiengiang.gov.vn

3. 872629

2

Hà Vãn Chiến

hvchien.snv@kiengiang.gov.vn

3. 873759

3

Lê Ðình Thi

ldthi.snv@kiengiang.gov.vn

3. 878786

4

Nguyễn Hoàng Oanh

nhoanh.snv@kiengiang.gov.vn

3. 874873

II

Các phòng chuyên môn

 

 

1

Vãn phòng

vanphong.snv@kiengiang.gov.vn

3. 866398

2

Thanh tra sở

thanhtra.snv@kiengiang.gov.vn

3. 877501

3

Phòng Tổ chức - Công chức

tccc.snv@kiengiang.gov.vn 

3. 862038

4

Phòng Cải cách hành chính

cchc.snv@kiengiang.gov.vn

3. 920504

5

Phòng Xây dựng chính quyền

xdcq.snv@kiengiang.gov.vn

3. 869875

6

Phòng Ðào tạo – Thi tuyển CC

dtttcc.snv@kiengiang.gov.vn

3. 872628

III

Ðon vị trực thuộc

 

 

1

Ban Tôn giáo

bantongiao.snv@kiengiang.gov.vn

3. 863772

2

Ban Thi Ðua - Khen thýởng

bantdkt.snv@kiengiang.gov.vn

3. 866900

3

Chi cục Van thu - Luu trữ

ccvtlt.snv@kiengiang.gov.vn

3. 860038

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Ðịa chỉ: Số 09 - Mạc Ðỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Ðiện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC