Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
   Giới thiệu chung
   Các phòng, ban và đơn vị
   QT hình thành và phát triển
   Cơ cấu TC, sơ đồ bộ máy
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 24-7-2012
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội Vụ tỉnh Kiên giang

I. GIÁM ĐỐC:

- Nguyễn Thị Kim Luông

- Điện thoại cơ quan: 0773.860144

- E_mail: ntkluong.snv@kiengiang.gov.vn

 

II. PHÓ GIÁM ĐỐC

1. Ngô Quang Thắm

- Điện thoại cơ quan: 0773.872629

- E_mail: ngoquangtham@yahoo.com.vn

2. Hà Văn Chiến

- Điện thoại cơ quan: 0773.873759

- E_mail: chien885289@gmail.com

3. Lê Minh Khởi

- Điện thoại cơ quan : 0773872629

- E_mail : leminhkhoikg@gmail.com

            4. Nguyễn Thanh Phong, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng

- Điện thoại cơ quan: 0773.878786

- E_mail:  

            5. Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Tôn giáo

            - Điện thoại cơ quan: 0773.874873

- E_mail: hoangoanhm2@gmail.com

 

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

            1. Văn phòng sở

- Điện thoại: 0773.866398

- E_mail: vanphong.snv@kiengiang.gov.vn

            2. Thanh tra sở

- Điện thoại: 0773.877501

- E_mail: thanhtra.snv@kiengiang.gov.vn

            3. Phòng Tổ chức - Công chức

- Điện thoại: 0773.862038

- E_mail: tccc.snv@kiengiang.gov.vn

            4. Phòng Cải cách hành chính

- Điện thoại: 0773.920504

- E_mail: cchc.snv@kiengiang.gov.vn

            5. Phòng Xây dựng chính quyền

- Điện thoại: 0773. 869875

- E_mail: xdcq.snv@kiengiang.gov.vn

            6. Phòng Đào tạo – Thi tuyển công chức

- Điện thoại: 0773.872628

- E_mail: dtttcc.snv@kiengiang.gov.vn  

 

IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

            1. Ban Tôn giáo

- Điện thoại: 077 3.863772

-E_mail: bantongiao.snv@kiengiang.gov.vn  

            2. Ban Thi đua - Khen thưởng

- Điện thoại: 0773.866900

- E_mail: bantdkt.snv@kiengiang.gov.vn

 

            3. Chi cục Văn thư - Lưu trữ

- Điện thoại: 0773.860038

            - E_mail: ccvtlt.snv@kiengiang.gov.vn
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC