Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 6-10-2011
Ngày 28/6/2005 Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành công văn số 494/TGCP về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn

Ngày 01/3/2005 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ, nhà tu hành, chức sắc, tổ chức tôn giáo và cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo trong hoạt động tôn giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động này, Ban Tôn giáo Chính phủ đã xây dựng và phát hành 13 biểu mẫu từ M1 – M13 và tiếp tục xây dựng 19 biểu mẫu hướng dẫn sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của các địa phương và các Bộ, ngành liên quan, trong đó có các biểu mẫu từ A2.1 đến A2.5 thuộc thẩm quyền của địa phương và biểu mẫu từ M14 đến M21 hướng dẫn thủ tục hành chính trong hoạt động tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Biểu mẫu được xây dựng không thuộc loại mẫu điền hoàn chỉnh mà chỉ hướng dẫn theo nội dung Nghị định số 22/2005/NĐ-CP.

Để tiện theo dõi và thực hiện thống nhất, Ban Tôn giáo Chính phủ gửi tới các địa phương toàn bộ 26 biểu mẫu hướng dẫn (từ A2.1 đến A2.5 và từ M1 đến M21) trong đó biều mẫu từ M1 – M13 đã được phát hành lần 1 vào tháng 3/2005.

 

MỤC LỤC

 

 

Mẫu M1: Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu M2: Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo.

Mẫu M3: Bản đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo.

Mẫu M4: Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện.

Mẫu M5: Đơn đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Mẫu M6: Bản thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

Mẫu M7: Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

Mẫu M8: Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

Mẫu M9: Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội.

Mẫu M10: Đơn đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo.

Mẫu M11: Bản đăng ký người vào tu.

Mẫu M12: Đơn đề nghị được mời tổ chức, người nước ngoài vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động quốc tế có liên quan đến tôn giáo.

Mẫu M13: Đơn đề nghị tham gia hoạt động tôn giáo, khoá đào tạo tôn giáo ở nước ngoài.

Mẫu M14: Tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng.

Mẫu M15: Đơn xin thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu M16: Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Mẫu M17: Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo.

Mẫu M18: Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký.

Mẫu M19: Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo.

Mẫu M20: Bản thông báo tổ chức quyên góp.

                  Mẫu M21: Đơn đề nghị được mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo tại Việt Nam.

Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang

1317861887346.doc
1317861887347.doc
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC