Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
   Thông tin công tác bầu cử
   Giải đáp thắc mắc
   Tóm tắt tiểu sử ĐBQH và HĐND
   Mẩu tổng hợp bầu cử
   Văn bản Trung ương
   Văn bản của Tỉnh
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 20-4-2016
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
            Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBBC ngày 06/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 20/4/2016, tại Hội trường A, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Ngô Công Tước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Uỷ ban bầu cử tỉnh Triển khai những điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
            Đại biểu dự Hội nghị gồm có: Cấp tỉnh: Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng, Phó ban và Thư ký Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Trưởng, Phó ban và Thư ký Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó Tiểu ban Tổng hợp và cơ sở vật chất; Tiểu ban Đảm bảo An ninh trật tự; Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo; các thành viên Tổ tổng hợp. Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Trưởng phòng Nội vụ và 01 chuyên viên phụ trách công tác bầu cử; 02 cán bộ trưng tập làm công tác tổng hợp tại huyện.

Khung cảnh Hội nghị.

Thời gian hội nghị một ngày; nội dung tập trung hướng dẫn trình tự công việc trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

Việt Tồn

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC