Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 28-9-2011
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch CV năm 2011

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên như sau:

- Đối tượng: Mỗi sở, ngành tỉnh cử 03 người; huyện, thị xã, thành phố cử 05 người là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngạch chuyên viên và tương đương đang làm việc ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, chưa qua Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, ưu tiên công chức được tuyển dụng đầu vào năm 2011.

- Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 10/2011.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, TP. Rạch Gía).

- Hình thức học tập trung 12 tuần.

- Nội dung, chương trình giảng dạy, nơi ăn, ở nội trú cho học viên ở các huyện do Trường Chính trị đảm nhiệm.

                - Các chế độ chi phí cho học viên, thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách cử công chức, viên chức đi học (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 23/9/2011. Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau

Phòng Đào tạo thi tuyển công chức

1317186725142.doc
[Trở về]

     
     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   

  Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

  Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

  Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

  Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC