Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 2-3-2012
THI NÂNG NGẠCH LÊN CÁN SỰ, CHUYÊN VIÊN NĂM 2012 THEO NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH

Ngày 2 tháng 3 năm 2012 Sở Nội vụ Kiên Giang ban hành thông báo số 143/TB-SNV Về việc thi nâng ngạch lên cán sự (01.004), chuyên viên 01.003) năm 2012.

 

Theo đó, năm 2012 tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh trên cơ sở chỉ tiêu nâng ngạch được Bộ Nội vụ phê duyệt: 04 chỉ tiêu nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự và 90 chỉ tiêu nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên.

Đối tượng dự thi lần này là: Công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện đang xếp lương ở ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương; Công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, đang xếp lương ở ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương; Công chức ở cấp tỉnh, cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp xã.

Người đăng ký dự thi nâng ngạch phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Là những người được cơ quan sử dụng đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm (36 tháng) liên tục gần nhất, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có thời gian công tác ở ngạch công chức hiện giữ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đăng ký thi nâng ngạch; Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương đã được quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ); Có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương.

Người đăng ký dự thi nâng ngạch phải thi các môn sau: Môn kiến thức chung; Môn thi trắc nghiệm quản lý hành chính nhà nước; Môn ngoại ngữ (tiếng Anh); Môn tin học.

Để trúng tuyển người đăng ký thi nâng ngạch phải thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả bài thi môn ngoại ngữ, tin học nếu không được miễn thi); Có kết quả tổng số điểm của bài thi môn kiến thức chung và môn trắc nghiệm quản lý hành chính nhà nước cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Nội vụ phê duyệt.

 

                Sở Nội vụ Kiên Giang dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức vào tháng 5/2012, thời gian ôn thi dự kiến vào tháng 4/2012 và thời gian nhận hồ sơ đến hết tháng 3 năm 2012

                Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xét chọn công chức thuộc phạm vi quản lý có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi và có văn bản cử công chức tham dự kỳ thi kèm danh sách trích ngang của công chức gửi về Sở Nội vụ đồng thời chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác ở vị trí nhân viên, cán sự và tương đương của công chức được cử dự thi; Công chức nộp hồ sơ đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký dự thi của mình.

Hồ Minh Hải, Trưởng phòng ĐTTTCC

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC