Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 22-1-2018
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/01/2018 đến ngày 31/01/2018

* Thứ Ba, ngày 16/01/2018

- Đ/c Việt: Sáng họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Nội vụ, chiều làm việc với Trường Đại học Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Sáng họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Nội vụ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Nội vụ, chiều làm việc với Trường Đại học Nội vụ.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội đến ngày 19/01/2018

* Thứ Tư, ngày 17/01/2018

- Đ/c Việt: Đi tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Dự tổng kết Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo.

* Thứ Năm, ngày 18/01/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan,

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Khối thi đua số 18.

    - Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 19/01/2018

- Đ/c Việt: Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Dự Hội nghị ngành Y tế.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 20, 21/01/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 22/01/2018

- Đ/c Việt: Đi tiếp xúc cử tri đến ngày 23/01/2018.

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Khối thi đua.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 23/01/2018

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Khối thi đua.

- Đ/c Khởi: Làm việc tai cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 24/01/2018

- Đ/c Việt: Họp Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra viên.

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Khối thi đua.

- Đ/c Khởi: Làm việc tai cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 25/01/2018

- Đ/c Việt: Họp Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Họp Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Khởi: Họp Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Họp Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

* Thứ Sáu, ngày 26/01/2018

- Đ/c Việt: Họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành Y tế.

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Khối thi đua 14.

- Đ/c Khởi: Họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành Y tế.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 27, 28/01/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 29/01/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Khối thi đua

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 30/01/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Khối thi đua

- Đ/c Khởi: Họp chi ủy.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 31/01/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Cụm, Khối thi đua.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan./.

Cẩm Tú - VP

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC