Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 5-1-2018
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/01/2018

* Thứ Hai, ngày 01/01/2018: Nghỉ Tết Dương lịch

- Đ/c Màu: Trực cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 02/01/2018

- Đ/c Việt: Đi công tác huyện Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Họp thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng cho ý kiến kết quả chấm điểm cụm, khối thi đua 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Ban Dân tộc và Đài Phát thanh và Truyền hình về công tác cán bộ và họp công bố các Quyết định về thành lập BQL Dự án và bổ nhiệm cán bộ.

- Đ/c Màu: Đi công tác huyện Phú Quốc.

* Thứ Tư, ngày 03/01/2018

- Đ/c Việt: Đi công tác huyện Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Sáng họp thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng cho ý kiến kết quả chấm điểm cụm, khối thi đua 2017, chiều họp chi bộ.

- Đ/c Khởi: Làm việc với lãnh đạo BQL Dự án dân dụng và công nghiệp về sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự.

    - Đ/c Màu: Đi công tác huyện Phú Quốc.

* Thứ Năm, ngày 04/01/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Họp thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng cho ý kiến kết quả chấm điểm cụm, khối thi đua 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Sở Xây dựng về công tác cán bộ.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 05/01/2018

- Đ/c Việt: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Họp thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng cho ý kiến kết quả chấm điểm cụm, khối thi đua 2017.

- Đ/c Khởi: Sáng họp chi ủy, chiều làm việc với Trường Đại học Bộ Nội vụ.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 06, 07/01/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 08/01/2018

- Đ/c Việt: Sáng dự họp lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Chiến: Họp Tổ soạn thảo cho ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định công tác thi đua khen thưởng.

- Đ/c Khởi: Sáng dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

* Thứ Ba, ngày 09/01/2018

- Đ/c Việt: Sáng họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cá nhân Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ năm 2017, chiều họp Ban Giám đốc đánh giá công chức năm 2017.

- Đ/c Chiến: Sáng họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cá nhân Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ năm 2017, chiều họp Ban Giám đốc đánh giá công chức năm 2017.

- Đ/c Khởi: Sáng họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cá nhân Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ năm 2017, chiều họp Ban Giám đốc đánh giá công chức năm 2017.

- Đ/c Màu: Sáng họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cá nhân Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ năm 2017, chiều họp Ban Giám đốc đánh giá công chức năm 2017.

* Thứ Tư, ngày 10/01/2018

- Đ/c Việt: Sáng dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chiều họp xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

* Thứ Năm, ngày 11/01/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Dự họp tổng kết khối thi đua năm 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 12/01/2018

- Đ/c Việt: Dự Hội nghị tổng kết công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Chiến: Sáng dự họp tổng kết khối thi đua năm 2017; chiều họp cơ quan. 

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 13, 14/01/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 15/01/2018

- Đ/c Việt: Sáng họp Hội đồng thi đua khen thưởng, chiều họp hội đồng nâng lương.

- Đ/c Chiến: Sáng họp Hội đồng thi đua khen thưởng, chiều họp hội đồng nâng lương.

- Đ/c Khởi: Sáng họp Hội đồng thi đua khen thưởng, chiều họp hội đồng nâng lương.

- Đ/c Màu: Sáng họp Hội đồng thi đua khen thưởng, chiều họp hội đồng nâng lương./.

Cẩm Tú - VP

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC