Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 18-12-2017
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/12/2017 đến ngày 31/12/2017

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 16, 17/12/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 18/12/2017

- Đ/c Việt: Đi công tác Hà Nội.

- Đ/c Chiến: Dự khai mạc và chấm điểm Hội thi Đoàn Thanh niên với cải cách hành chính năm 2017.

- Đ/c Khởi: Đi công tác nước ngoài đến ngày 20/12/2017.

- Đ/c Màu: Đi công tác nước ngoài đến ngày 22/12/2017.

* Thứ Ba, ngày 19/12/2017

- Đ/c Việt: Đi công tác Hà Nội.

     - Đ/c Chiến: Dự và chấm điểm Hội thi Đoàn Thanh niên với cải cách hành chính năm 2017.

* Thứ Tư, ngày 20/12/2017

- Đ/c Việt: Dự họp Ban Chỉ đạo thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Đi công tác Hà Nội dự Tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua Khen thưởng đến ngày 22/12/2017

* Thứ Năm, ngày 21/12/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 22/12/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 23, 24/12/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 25/12/2017

- Đ/c Việt: Dự họp HĐND tỉnh đến ngày 27/12/2017

- Đ/c Chiến: Dự chấm điểm nội dung 3 về công tác thi đua khen thưởng cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 26/12/2017

- Đ/c Chiến: Dự chấm điểm nội dung 3 về công tác thi đua khen thưởng cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 27/12/2017

- Đ/c Chiến: Dự chấm điểm nội dung 3 về công tác thi đua khen thưởng cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 28/12/2017

- Đ/c Việt: Sáng họp tiếp tục kiểm điểm cá nhân thành viên Ban Giám đốc, chiều Hội nghị đánh giá công chức.

- Đ/c Chiến: Sáng họp tiếp tục kiểm điểm cá nhân thành viên Ban Giám đốc, chiều Hội nghị đánh giá công chức.

- Đ/c Khởi: Sáng họp tiếp tục kiểm điểm cá nhân thành viên Ban Giám đốc, chiều Hội nghị đánh giá công chức.

- Đ/c Màu: Sáng họp tiếp tục kiểm điểm cá nhân thành viên Ban Giám đốc, chiều Hội nghị đánh giá công chức.

* Thứ Sáu, ngày 29/12/2017

- Đ/c Việt: Sáng họp Ban Thường vụ đánh giá tổ chức cơ sở đảng và xét khen thưởng công tác đảng, chiều họp Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng nâng lương.

- Đ/c Chiến: Sáng họp Ban Thường vụ đánh giá tổ chức cơ sở đảng và xét khen thưởng công tác đảng, chiều họp Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng nâng lương.

- Đ/c Khởi: Sáng họp Ban Thường vụ đánh giá tổ chức cơ sở đảng và xét khen thưởng công tác đảng, chiều họp Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng nâng lương.

- Đ/c Màu: Sáng họp Ban Thường vụ đánh giá tổ chức cơ sở đảng và xét khen thưởng công tác đảng, chiều họp Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng nâng lương.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 30, 31/12/2017: Nghỉ./.

Cẩm Tú – Văn phòng

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC