Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 4-12-2017
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/12/2017 đến ngày 15/12/2017

* Thứ Sáu, ngày 01/12/2017

- Đ/c Việt: Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh tổng kết năm 2017.

- Đ/c Chiến: Họp chi ủy.

- Đ/c Khởi: Đi công tác ở Đà Lạt.

- Đ/c Màu: Họp triển khai nhiệm vụ Tổ biên tập Đề án đặc khu kinh tế Phú Quốc.

* Thứ Bảy, ngày 02/12/2017:

- Đ/c Chiến: Tiếp Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương đến Kiên Giang.

* Chủ nhật, ngày 03/12/2017:

- Đ/c Chiến: Tiếp Đoàn Kiểm tra công tác TĐKT của Hội đồng TĐKT Trung ương đến kiểm tra, giám sát tại Kiên Giang.

* Thứ Hai, ngày 04/12/2017

- Đ/c Việt: Sáng dự họp thường kỳ UBND tỉnh, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Chiến: Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác TĐKT của Hội đồng TĐKT Trung ương đến kiểm tra, giám sát tại Kiên Giang.

- Đ/c Khởi: Họp Chi bộ Văn phòng.

     - Đ/c Màu: Họp Chi bộ Văn phòng.

* Thứ Ba, ngày 05/12/2017

- Đ/c Việt: Dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Chi bộ.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp nghe thông qua kế hoạch nâng cấp trang Wedside của Sở.

* Thứ Tư, ngày 06/12/2017

- Đ/c Việt: Sáng dự họp HĐND tỉnh, chiều làm việc với Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển.

- Đ/c Chiến: Sáng họp Tổ thẩm định mô hình “Dân vận khéo”, chiều họp Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi Đoàn TN với công tác CCHC.

- Đ/c Khởi: Đi tập huấn công tác thanh tra ngành Nội vụ ở Hà Nội đến ngày 8/12/2017.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 07/12/2017

- Đ/c Việt: Dự họp Ban Chỉ đạo sáp nhập 02 Trường Cao đẳng.

- Đ/c Chiến: Giảng bài công tác TĐKT tại Kiên Lương.

- Đ/c Màu: Đi Phú Quốc làm việc với Đoàn Khảo sát Trung ương về Đặc khu kinh tế Phú Quốc đến ngày 8/12/2017.

* Thứ Sáu, ngày 08/12/2017

- Đ/c Việt: Dự Hội nghị triển khai xác định ranh giới hành chính trên biển, đảo tại Hà Tiên.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 09, 10/12/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 11/12/2017

- Đ/c Việt: Dự họp Hội đồng Sáng kiến.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Hội đồng xét sáng kiến của Sở.

- Đ/c Khởi: Đi công tác nước ngoài.

- Đ/c Màu: Dự họp Hội đồng Sáng kiến.

* Thứ Ba, ngày 12/12/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Họp giao ban công tác TĐKT.

- Đ/c Khởi: Đi công tác nước ngoài đến ngày 20/12/2017.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 13/12/2017

- Đ/c Việt: Sáng dự họp kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ, chiều dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Họp kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Dự họp kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

* Thứ Năm, ngày 14/12/2017

- Đ/c Việt: Dự kỳ họp HĐND huyện Giồng Riềng.

- Đ/c Chiến: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi Đoàn Thanh niên với công tác CCHC. 

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 15/12/2017

- Đ/c Việt: Dự kỳ họp HĐND huyện Giồng Riềng.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

    - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan./.

Cẩm Tú

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC