Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 21-11-2017
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/11/2017 đến ngày 30/11/2017

* Thứ Năm, ngày 16/11/2017:

- Đ/c Việt: Dự họp thành viên UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Dự học lớp cập nhật kiến thức đối tượng 3.

- Đ/c Khởi: Dự học lớp cập nhật kiến thức đối tượng 3.

- Đ/c Màu: Dự học lớp cập nhật kiến thức đối tượng 3.

* Thứ Sáu, ngày 17/11/2017

- Đ/c Việt: Dự họp thành viên UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Dự học lớp cập nhật kiến thức đối tượng 3 – Giảng bài công tác thi đua khen thưởng tại huyện An Biên.

- Đ/c Khởi: Dự học lớp cập nhật kiến thức đối tượng 3.

- Đ/c Màu: Dự học lớp cập nhật kiến thức đối tượng 3.

  * Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 18, 19/11/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 20/11/2017

- Đ/c Việt: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Sáng họp Tổ thẩm định hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chiều họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

* Thứ Ba, ngày 21/11/2017

- Đ/c Việt: Sáng họp tại Sở Tư pháp, chiều làm việc với UBND huyện Giồng Riềng về Dự án 513.

- Đ/c Chiến: Giảng bài công tác thi đua khen thưởng tại huyện Kiên Lương.

- Đ/c Khởi: Đi dự Hội nghị ở tỉnh Lâm Đồng đến ngày 24/11/2017.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 22/11/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Dự họp UBND tỉnh rà soát Đề án đặc khu Phú Quốc.

* Thứ Năm, ngày 23/11/2017

- Đ/c Việt: Dự họp thông qua Đề án xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Giảng bài công tác thi đua khen thưởng tại Hà Tiên.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 24/11/2017

- Đ/c Việt: Làm việc với UBND huyện Phú Quốc về Dự án 513.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 25, 26/11/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 27/11/2017

- Đ/c Việt: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều làm việc với UBND thị xã Hà Tiên về Dự án 513.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng dự khai giảng lớp bồi dưỡng cải cách hành chính, chiều làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 28/11/2017

- Đ/c Việt: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc.

- Đ/c Chiến: Giảng bài lớp cải cách hành chính của tỉnh.

- Đ/c Khởi: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc.

- Đ/c Màu: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc.

* Thứ Tư, ngày 29/11/2017

- Đ/c Việt: Dự tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Chiến: Dự tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Khởi: Dự tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Màu: Dự tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 tại Tỉnh ủy.

* Thứ Năm, ngày 30/11/2017

- Đ/c Việt: Dự tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Chiến: Dự tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Khởi: Dự tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 tại Tỉnh ủy.

  - Đ/c Màu: Dự tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 tại Tỉnh ủy./.

Cẩm Tú

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC