Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 2-11-2017
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/11/2017 đến ngày 15/11/2017

* Thứ Tư, ngày 01/11/2017

- Đ/c Việt: Dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Chi ủy.

- Đ/c Khởi: Dự họp tại UBND tỉnh.

- Đ/c Màu: Thông qua đối chiếu danh sách đảng viên tại Đảng ủy Khối.

* Thứ Năm, ngày 02/11/2017

- Đ/c Việt: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều dự họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng họp chi ủy, chiều đi kiểm tra công vụ.

  - Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.

* Thứ Sáu, ngày 03/11/2017

- Đ/c Việt: Tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh

- Đ/c Chiến: Sáng họp chi bộ, chiều làm việc Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua Khen thưởng. 

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc với Sở Giao thông Vận tải, chiều dự bế giảng lớp bồi dưỡng kỷ năng cải cách hành chính.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 04, 05/11/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 06/11/2017

- Đ/c Việt: Dự họp trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương.

- Đ/c Chiến: Làm việc với Phòng Cải cách hành chính.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 07/11/2017

- Đ/c Việt: Họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Chiến: Làm việc với Phòng Nghiệp vụ thông qua quy trình thẩm định hồ sơ khen thưởng theo Nghị định 91 của Chính phủ.

- Đ/c Khởi: Họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Màu: Họp Chi bộ Văn phòng.

* Thứ Tư, ngày 08/11/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Đi kiểm tra công vụ ở huyện.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.

* Thứ Năm, ngày 09/11/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Giảng bài tại lớp tập huấn thi đua khen thưởng huyện An Minh.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 10/11/2017

- Đ/c Việt: Dự họp Chi bộ Ban Tôn giáo.

- Đ/c Chiến: Họp giao ban Ban Thi đua Khen thưởng tháng 11.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 11, 12/11/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 13/11/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Giảng bài tại lớp tập huấn thi đua khen thưởng huyện U Minh Thượng.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 14/11/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Giảng bài tại lớp tập huấn cải cách hành chính tại Trường Chính trị.

- Đ/c Khởi: Đi kiểm tra công vụ ở xã.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 15/11/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

   - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan./.

Cẩm Tú

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC