Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 19-10-2017
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/10/2017 đến ngày 31/10/2017

* Thứ Hai, ngày 16/10/2017:

- Đ/c Việt: Làm việc với UBND huyện Phú Quốc

- Đ/c Chiến: Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại huyện An Minh.

- Đ/c Khởi: Sáng dự khai trương dịch vụ công ích ở Bưu Điện tỉnh, chiều đi tra kiểm công vụ.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 17/10/2017

- Đ/c Việt: Sáng dự họp với thường trực HĐND tỉnh, chiều làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đ/c Chiến: Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều đi tra kiểm công vụ.

  - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 18/10/2017

- Đ/c Việt: Dự tập huấn đại biểu HĐND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Giảng bài về công tác cải cách hành chính cho lớp dân vận tại Trường Chính trị.

- Đ/c Khởi: Sáng dự khai giảng năm học 2017-2018 ở Trường Cao đẳng cộng đồng, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Dự họp tại Tỉnh ủy.

* Thứ Năm, ngày 19/10/2017

- Đ/c Việt: Dự tập huấn đại biểu HĐND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Giảng bài về công tác thi đua khen thưởng cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Đ/c Khởi: Sáng dự khai giảng năm học 2017-2018 ở Trường Cao đẳng Y tế, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 20/10/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại huyện Gò Quao.   

- Đ/c Khởi: Đi tra kiểm công vụ ở huyện.

- Đ/c Màu: Dự họp với Sở Y tế.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 21, 22/10/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 23/10/2017

- Đ/c Việt: Họp thành viên UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông về Văn phòng UBND tỉnh.

- Đ/c Khởi: Sáng dự khai giảng lớp bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 24/10/2017

- Đ/c Việt: Họp thành viên UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Đi tra kiểm công vụ ở xã.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 25/10/2017

- Đ/c Việt: Đi công tác Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Giảng bài về công tác cải cách hành chính cho lớp dân vận tại Trường Chính trị.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 26/10/2017

- Đ/c Việt: Đi công tác Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Giảng bài về công tác thi đua khen thưởng cho huyện Kiên Hải.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 27/10/2017

- Đ/c Việt: Đi công tác Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Dự bế giảng lớp bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 28, 29/10/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 30/10/2017

- Đ/c Việt: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc.

- Đ/c Chiến: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc.

- Đ/c Khởi: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc.

- Đ/c Màu: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc.

* Thứ Ba, ngày 31/10/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Giảng bài về công tác thi đua khen thưởng cho huyện U Minh Thượng.

- Đ/c Khởi: Họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y  tế.

  - Đ/c Màu: Giám sát thi tuyển viên chức tại Sở Thông tin và Truyền thông./.

Cẩm Tú

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC