Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 9-10-2017
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/10/2017 đến ngày 15/10/2017

* Chủ nhật, ngày 01/10/2017: Nghỉ

* Thứ Hai, ngày 02/10/2017:

- Đ/c Việt: Sáng dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều dự họp trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương.

- Đ/c Chiến: Sáng họp chi ủy, chiều họp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 03/10/2017

- Đ/c Việt: Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Đ/c Chiến: Sáng họp chi bộ, chiều họp Đoàn kiểm tra thi đua khen thưởng.

- Đ/c Khởi: Đi kiểm tra công vụ.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 04/10/2017

- Đ/c Việt: Dự họp Chi bộ Ban Tôn giáo.

- Đ/c Chiến: Giảng bài ở An Minh.

- Đ/c Khởi: Sáng họp chi bộ Văn phòng, chiều làm với các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp –PTNT.

  - Đ/c Màu: Sáng họp chi bộ Văn phòng, chiều hoàn chỉnh Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc.

* Thứ Năm, ngày 05/10/2017

- Đ/c Việt: Đi công tác Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Đi hội nghị ở TP Vũng Tàu.

- Đ/c Màu: Hoàn chỉnh Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc.

* Thứ Sáu, ngày 06/10/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Đi trình khen cao.

- Đ/c Khởi: Đi hội nghị ở TP Vũng Tàu.

- Đ/c Màu: Hoàn chỉnh Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 07, 08/10/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 09/10/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng.

- Đ/c Khởi: Sáng dự khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Hoàn chỉnh Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc.

* Thứ Ba, ngày 10/10/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện An Biên.

- Đ/c Khởi: Đi kiểm tra công vụ.

- Đ/c Màu: Hoàn chỉnh Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc.

* Thứ Tư, ngày 11/10/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Sáng họp báo Ban Thi đua Khen thưởng tháng 10/2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Hoàn chỉnh Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc.

* Thứ Năm, ngày 12/10/2017

- Đ/c Việt: Dự lễ dâng hương Mai Thị Nương tại huyện Giồng Riềng.

- Đ/c Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác thi đua khen thưởng.

- Đ/c Khởi: Đi kiểm tra công vụ.

- Đ/c Màu: Hoàn chỉnh Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc.

* Thứ Sáu, ngày 13/10/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Sáng kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao, chiều kiểm tra cải cách hành chính Sở Giáo dục và đào tạo.

- Đ/c Khởi: Họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Đ/c Màu: Hoàn chỉnh Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc.

   * Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 14, 15/10/2017: Nghỉ./.

Cẩm Tú

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC