Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 26-2-2018
Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 184/SNV-CCHC về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, với mục đích là (1) giúp cơ quan quản lý theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; (2) nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính trong từng cơ quan, đơn vị; (3) căn cứ để xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh. Và với yêu cầu là (1) phản ánh thực chất, đầy đủ những nội dung của việc thực hiện kế hoạch, chương trình cải cách hành chính; (2) đánh giá khách quan việc thực hiện chương trình cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; (3) tổ chức định kỳ hàng năm./.

Download các file tại đây

Thanh Bình

1519615277296.pdf
1519615277297.doc
1519615277298.doc
1519615277299.doc
1519615277300.doc
1519615277301.doc
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC