Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 31-10-2017
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn Kiểm tra (đứng) đề nghị Sở Giáo dục và Đao tạo chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2017 để chỉ đạo thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Ngày 13/10/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh đã tiến hành kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch.

          Sở Giáo dục và Đào tạo là một trong những đơn vị đạt thứ hạng cao về cải cách hành chính năm 2016 với 99/104 điểm, đạt loại Xuất sắc. Điều đó cho thấy đơn vị có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 Sở đã tập trung tăng cường sự chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên tất cả 6 lĩnh vực và có được những kết quả đáng ghi nhận. Về chỉ đạo điều hành đã kịp thời ban hành các kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2017 với 19 nhiệm vụ và đến nay đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, ngoài ra Sở đã kịp thời ban hành các văn bản để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác tuyên truyền được lồng ghép khá tốt. Việc kiểm tra cải cách hành chính đã phát hiện được một số hạn chế và có hướng khắc phục kịp thời. Sở chú trọng công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhất là những văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Sở. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tốt. Kịp thời cập nhật, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và cả những thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở Giáo dục và Đào tạo là một trong những cơ quan lớn với nhiều đơn vị trực thuộc (69 đơn vị sự nghiệp công lập). Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức được đơn vị rất quan tâm. Sở đã xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế theo yêu cầu của UBND tỉnh. Việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá công chức, viên chức…thực hiện đúng quy định, trong năm đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 43 trường hợp. Thực hiện hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn 100%. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 98%.

Bên cạnh những kết quả đạt được Sở còn một số hạn chế như: việc tổ chức, ban hành văn bản chỉ đạo theo kế hoạch của UBND tỉnh có lúc chưa kịp thời. Đánh giá kết quả 19 đầu việc theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 chưa cụ thể. Việc theo dõi thi hành pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo chưa cụ thể, rõ ràng nhất là những vấn đề liên quan đến việc học thêm, dạy thêm và các khoản thu đầu năm học. Mặt dù niêm yết thủ tục hành chính đầy đủ nhưng đơn vị lại không trích yếu văn bản quy phạm pháp luật ban hành. Còn có trường hợp đặt thêm thành phần hồ sơ; Quy chế chi tiêu nội bộ chưa nêu được quy định phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ đó để làm cơ sở cho việc phân chia thu nhập tăng thêm; Sổ theo dõi ghi chưa đầy đủ thông tin, từ đó thống kê tỷ lệ giải quyết hồ sơ thiếu chính xác.

  Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh đã đề nghị Sở Giáo dục và Đao tạo chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2017 để chỉ đạo thực hiện đạt kế hoạch đề ra; tiếp thu các ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên trong Đoàn kiểm tra và kết luận của Trưởng đoàn về các hạn chế trong công tác cải cách hành chính đề ra giải pháp và thời gian khắc phục; quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2018.

Tin và ảnh: Mỹ Xuyên

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC