Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 19-10-2017
Hội thảo nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo

    Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắc là Chỉ số SIPAS) do ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì. Tham dự Hội thảo là đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Phòng Cải cách hành chính và Bưu điện tỉnh thuộc 32 tỉnh, thành phố (phía nam) trực thuộc Trung ương, Hội thảo tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tổng cỡ mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trong cả nước là 33.900 phiếu, tỉnh Kiên Giang là đơn vị hành chính loại II, cần lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính là nước là 480 phiếu (cấp tỉnh 120 phiếu, cấp huyện 180 phiếu và cấp xã 180 phiếu thuộc các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, văn hóa - thể thao, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tư pháp).

Các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công: (1) Tiếp cập dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước (nơi ngồi chờ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ chỗ ngồi; trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ; trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dễ sử dụng); (2) Thủ tục hành chính (thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ, chính xác; thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định; phí/lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định; thời hạn giải quyết (tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định); (3) Công chức trực tiếp giải quyết công việc (công chức: có thái độ giao tiếp lịch sự; chú ý lắng nghe ý kiến của người dân, đại diện tổ chức; trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của người dân, đại diện tổ chức; hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo; hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu; tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc); (4) Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công (kết quả: đúng quy định; có thông tin đầy đủ; có thông tin chính xác); (5) Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. Riêng đối với yếu tố này được áp dụng đối với các trường hợp người dân, tổ chức đã thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cung ứng dịch vụ hành chính công (cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị; người dân, tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị dễ dàng; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời). Bộ Nội vụ tiến hành khảo sát vào tháng 12 năm 2017./.

Thanh Bình

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC