Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 23-2-2018
Kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 đối với đơn vị bổ sung trình độ chuyên môn nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017

Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 188/TB-SNV gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố về việc Kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 đối với đơn vị bổ sung trình độ chuyên môn nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017, như sau:

Thực hiện Công văn số 177/UBND-NCPC ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc bổ sung trình độ chuyên môn nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017, Sở Nội vụ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, tiếp tục nhận hồ sơ của mọi công dân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức năm 2017 đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình.

Sau 03 ngày khi hết hạn nhận hồ sơ, các đơn vị hoàn chỉnh danh sách thí sinh dự tuyển theo yêu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo đúng quy định. Sau đó gửi hồ sơ qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ đồng thời gửi danh sách qua địa chỉ email: nttbac.snv@kiengiang.gov.vn (theo mẫu danh sách đã đính kèm trong Thông báo số 1202/TB-SNV ngày 23 tháng 11 năm 2017).

Download file Công văn tại đây      

Thu Bắc – PCCVC

1519379793936.pdf
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC