Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 26-9-2012
KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI HUYỆN AN MINH

Kiểm tra kho lưu trữ huyện An Minh, ảnh VV

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-SNV, ngày 25/4/2012 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư-lưu trữ năm 2012, ngày 20/10/2012 Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ Sở Nội vụ tiếp tục tiến hành kiểm tra tại 2 xã Tân Thạnh, Đông Hưng và UBND huyện An Minh với 7 nội dung, đây là huyện thứ hai đoàn tiến hành kiểm tra trong đợt kiểm tra lần này.

Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đã được Ủy ban nhân dân huyện An Minh quan tâm chỉ đạo, cụ thể trên địa bàn huyện đã bố trí được 28 cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ, trong đó 9 cán bộ có trình độ Đại học, 01 Cao đẳng và 18 Trung cấp. Đối với văn phòng UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn và các xã đều bố trí được một cán bộ, công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác văn thư lưu trữ; việc quản lý văn bản đi, đến, văn bản mật của cơ quan cũng được VP UBND huyện và các xã thực hiện tốt; Huyện đã ban hành được quy chế công tác văn thư lưu trữ…Tuy nhiên, công tác VTLT trên địa bàn huyện, nhấtlà cấp xã còn bộc lộ một số hạn chế như việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác VTLT chưa kịp thời, công tác hướng dẫn, kiểm tra thiếu thường xuyên; Huyện chưa thực hiện được chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách theo quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Kiên Giang. Tài liệu lưu trữ ở cấp huyện từ năm 2007 đến nay và toàn bộ tài liệu lưu trữ cấp xã còn để ở dạng rời lẻ, bó gói, chưa được chỉnh lý, sắp xếp theo quy định; kho lưu trữ cấp huyện chưa đảm bảo, cấp xã có nơi không bố trí được kho bảo quản tài liệu; việc soạn thảo văn bản còn sai sót, chưa đúng quy định.

            Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư-Lưu trữ, trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những cố gắng của các đơn vị trong công tác VTLT, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn của địa phương. Qua đó, nêu ra một số nội dung trọng tâm về công tác văn thư, lưu trữ cần tập trung trong thời gian tới gồm:

            Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chính sách pháp luật về công tác văn thư lưu trữ đối với cán bộ, công chức và viên chức toàn huyện.

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực văn thư lưu trữ để đôn đốc, nâng cao ý thức thực hiện của các đơn vị.

            Khẩn trương ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn. Đồng thời, cử cán bộ đi tham gia các lớp tập huấn về văn thư lưu trữ do tỉnh tổ chức.

            Đối với các xã chưa có kho lưu trữ, cần chỉ đạo bố trí nơi làm kho lưu trữ nhằm bảo quản tốt tài liệu của đơn vị./.

                                                                                                                        Văn Việt

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC