Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 5-10-2011
Công bố Quyết thành lập và ra mắt Chi Cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Kiên Giang

Giám đốc Sở Nội vụ chụp hình cùng CCVC Chi Cục Văn thư - Lưu trữ

Thực hiện Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân nhân các cấp.

Ngày 23/9/2011, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố Quyết định và ra mắt Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ theo Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang và chính thức đi vào hoạt động với chức năng giúp Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật

 

Về cơ cấu tổ chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Kiêng Giang có 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Lưu trữ với Phòng quản lý Văn thư, Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ) với 12 biên chế hành chính; 06 biên chế sự nghiệp và 03 hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. Theo Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân công công chức, đồng chí Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

Đến dự và phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Thị Kim Luông Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao những phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức trong việc chuẩn bị thành lập và ra mắt Chi cục Văn thư – Lưu trữ. Đề cập đến nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của Chi cục Văn thư – Lưu trữ, đồng chí yêu cầu Chi cục Văn thư – Lưu trữ phải tăng cường sự đoàn kết thống nhất nội bộ, phấn đấu, nỗ lực trong công việc, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị là nguồn nộp lưu thực hiện tốt Quyết định 356/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án “Giải quyết tài liệu tích đống” tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2008 – 2012; thực hiện tốt Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; tổ chức thực hiện tốt các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh./.

 

 Nguyễn Hoàng Ân

Chi cục VT-LT tỉnh Kiên Giang

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC