Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 6-3-2018
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/03/2018 đến ngày 15/03/2018

* Thứ Năm, ngày 01/03/2018

- Đ/c Việt: Dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Sáng họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy định công tác TĐKT; chiều làm việc với các đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và họp chi ủy.

- Đ/c Khởi: Họp chi ủy.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 02/03/2018

- Đ/c Việt: Sáng dự họp thường kỳ tháng 02/2018 của UBND tỉnh, chiều dự tổng kết thi đua Khối 2.

- Đ/c Chiến: Sáng họp chi bộ; chiều dự lễ trao Huân chương Lao động hạng nhất cho VNPT Kiên Giang.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Trường Chính trị về mở các lớp theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và xây dựng bộ đề thi tuyển công chức.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều dự tổng kết thi đua Khối 2.

   * Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 03, 04/03/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 05/03/2018

- Đ/c Việt: Đi công tác Phú Quốc đến hết ngày 07/3/2018.

- Đ/c Chiến: Xét Cờ thi đua cụm, khối thi đua của tỉnh.

- Đ/c Khởi: Họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Màu: Họp Chi bộ Văn phòng.

* Thứ Ba, ngày 06/03/2018

- Đ/c Chiến: Thông qua các nội dung Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Đ/c Khởi: Họp với Sở Văn hóa-Thể thao góp ý kiến Đề án hợp nhất Trung tâm học tập cộng đồng và Trung tâm Văn hóa xã.

- Đ/c Màu: Làm việc với Cục Thi hành án dân sự về bổ nhiệm công chức vào ngạch.

* Thứ Tư, ngày 07/03/2018

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc với Sở Y tế về các Đề án tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế; chiều làm việc với Phòng Tổ chức, biên chế và TCPCP về tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện chương hành động của Tỉnh ủy theo NQ 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 08/03/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan, chiều dự họp mặt ngày 8/3.

- Đ/c Chiến: Kiểm tra hồ sơ trình khen cấp Nhà nước.

- Đ/c Khởi: Sáng dự khai giảng ôn thi lớp Đại học QLNN và làm việc với Trường Đại học Bộ Nội vụ; chiều họp Đoàn kiểm tra công vụ.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều dự họp mặt ngày 8/3.

* Thứ Sáu, ngày 09/03/2018

- Đ/c Việt: Làm việc với UBND huyện Gò Quao.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Phòng Công chức, viên chức về đào tạo, bồi dưỡng và thi tuyển, thi nâng ngạch, thi thăng hạn CC, VC.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 10, 11/03/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 12/03/2018

- Đ/c Việt: Triển khai Quyết định thanh tra công vụ huyện An Minh.

- Đ/c Chiến: Sáng họp cơ quan, chiều đi trình khen cấp Nhà nước.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 13/03/2018

- Đ/c Việt: Làm việc với các sở, ngành về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ.

- Đ/c Chiến: Trình khen cấp Nhà nước ở Trung ương.

- Đ/c Khởi: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 14/03/2018

- Đ/c Việt: Làm việc với các sở, ngành về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ.

- Đ/c Chiến: Kiểm tra nội dung chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác TĐKT tỉnh năm 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 15/03/2018

- Đ/c Việt: Làm việc với các sở, ngành về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ.

- Đ/c Chiến: Dự kiến Hội nghị tổng kết công tác TĐKT tỉnh năm 2017.

- Đ/c Khởi: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính.

  - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan./.

Cẩm Tú - VP

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC