Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 2-3-2018
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư-Lưu trữ, Sở Nội vụ

  Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 52 /KH-SNV về tuyển dụng viên chức năm 2017. Sở Nội vụ thông báo tổ chức thi tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử, thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; tuổi từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng tuyển: 02 người (theo Kế hoạch số 52 /KH-SNV ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang).

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn 30 ngày do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Hai (02) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem;

- Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được bỏ vào túi hồ sơ kích thước 250 x 340 x 5 mm.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Là 20 ngày làm việc kể từ ngày 01/3/2018 đến 28/3/2018.

- Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả), số 09 Mạc Đỉnh Chi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Điện thoại: 02973949798;

- Số lượng hồ sơ nộp: 02 bộ./.

Download Thông báo và Kế hoạch tại đây

Ngọc Dung - VP

1519952989399.pdf
1519952989400.pdf
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC