Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 5-2-2018
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NỘI VỤ NĂM 2018

Ông Trần Thanh Việt, Giám đốc Sở Nội vụ trao Giấy khen cho công chức, viêc chức hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

Ngày 01/02/2018, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, cùng dự có các Phó Giám đốc Sở và 70/86 công chức, viên chức và nhân viên Sở Nội vụ.

  Hội nghị đã thông qua các báo cáo: tình hình hoạt động của cơ quan năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2017, Báo cáo Ban thanh tra Nhân dân năm 2017; báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2017, các đại biểu đã thảo luận đóng góp các báo cáo trình tại hội nghị. Đồng thời triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua thường xuyên năm 2018.

Để biểu dương những thành tích của toàn thể công chức, viên chức, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Giám đốc Sở đã công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 83 cá nhân và 17 tập thể đạt Lao động tiên tiến; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 07 cá nhân; tặng giấy khen 14 tập thể và 34 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Hội nghị đã tiến hành bầu lại Ban Thanh tra nhân dân. Kết quả có 5 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Thanh tra nhân dân gồm: Ông Vũ Hoàng San, ông Cao Hồng Phong, ông Mai Thanh Bình, ông Đào Văn Xem và ông Phạm Hoàng Thơm.

Phát biểu tại Hội nghị ông Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao sự cố gắng, quyết tâm của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên Sở Nội vụ trong năm 2017 đã góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Sở Nội vụ, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục và nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm năm 2018 như: Thực hiện tốt chủ trương của UBND tỉnh về kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan, tăng cường tính đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, quản lý tốt kinh phí quan tâm việc chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, nhân viên ./.

Tin và ảnh: Mỹ Xuyên

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC