Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 2-2-2018
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Đồng chí Phạm Văn Màu, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ trao Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017

Sáng ngày 01/02/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

  Hội nghị do đồng chí Trần Thanh Việt, Bí thư Đảng ủy chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Tại Hội nghị đồng chí Phạm Văn Màu, Phó Bí thư Đảng ủy đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, báo cáo đã tập trung đánh giá sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được. Theo đó, trong năm 2018 cơ bản Đảng ủy đã hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra và các nhiệm vụ phát sinh; công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của ngành nội vụ ngày càng chặt chẽ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Công tác Đảng được quan tâm chú trọng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời, nhất là học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương tư, khóa XII, chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ cho đảng viên và quần chúng cơ quan giúp đảng viên, công chức, viên chức nâng lên nhận thức về tư tưởng, chính trị; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và kế hoạch của đảng viên thực hiện chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Duy trì sinh hoạt chuyên đề và sưu tầm kể những mẫu chuyện về Bác góp phần nâng lên chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ; công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ từng bước được nâng lên, nội dung bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức; quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đảng, phong trào thi đua dân vận khéo; các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia ý kiến, góp phần xây dựng đảng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do đoàn thể cấp trên phát động.

Báo cáo cũng đưa ra những hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ, như: Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 chưa được phê duyệt, còn một số đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện chưa được phê duyệt đề án vị trí việc làm; tiến độ thu tài liệu của các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh còn chậm so với kế hoạch đề ra; việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2017 và thực hiện một số văn bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh còn chậm. Tỷ lệ quần chúng tiếp thu các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa đạt theo nghị quyết (Nghị quyết là đạt 95%). Việc triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của một số chi bộ và cá nhân, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu còn chậm, nội dung đăng ký học tập làm theo còn chưa bám sát vào đề cương hướng dẫn; còn có chi bộ chưa duy trì sinh hoạt mẫu chuyện về Bác trong kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng và công tác phát triển đảng viên chưa đạt theo Nghị quyết của Đảng ủy Sở đề ra.

Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, góp ý, bổ sung thêm một số nhiệm vụ chính trị cần thực hiện trong năm 2018, Đảng ủy đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Việt, Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm đảng viên cần chủ động tham mưu thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã công bố và trao các Quyết định khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017; công nhận mô hình “Dân vận khéo” cho các tập thể, cá nhân, đồng thời Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng 10 đảng viên và quần chúng có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Tin và ảnh: Cẩm Tú

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC