Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 29-1-2018
Thông báo điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2017

Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế năm 2017 (gọi tắt là Hội đồng thi thăng hạng) ban hành Thông báo số 25/TB-HĐTTHCDNN về điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho 509 viên chức tham dự kỳ thi.

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Thông báo này, viên chức dự thi có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả thi đến Hội đồng thi thăng hạng (qua Sở Nội vụ) để chấm phúc khảo theo quy định. Đơn phúc khảo kết quả thi, lưu ý một số nội dung như sau:

- Hội đồng giải quyết đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Hội đồng thi (tính ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì);

- Không thực hiện phúc khảo đối với môn thi thực hành trên máy vi tính hoặc viên chức không tham dự đủ các môn thi;

- Không nhận đơn phúc khảo sau thời gian quy định trên.

Đề nghị viên chức tham dự kỳ thi bổ sung quyết định lương gần nhất hoặc quyết định thay đổi đơn vị công tác (nếu có), gửi Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) để cập nhật kịp thời trước khi bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định./.

(Thông báo số 25 và danh sách điểm thi)

Dủ - CCVC

1517196913562.pdf
1517196913563.xlsx
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC