Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 18-3-2014
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang (từ ngày 17/03/2014 đến ngày 31/03/2014)

*Thứ Hai, ngày 17/3/2014:

- Đ/c Thắm: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2013 và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Đ/c Chiến: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2013 và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Đ/c Khởi: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2013 và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Đ/c Lương: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2013 và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Đ/c Oanh: Đi học kiến thức QPAN tại Sóc Trăng đến ngày 19/3/2014

- Đ/c Màu: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2013 và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

*Thứ Ba, ngày 18/3/2014:

- Đ/c Thắm: Đi công tác ở Quảng Ninh đến ngày 21/3/2014

- Đ/c Chiến: Họp giao ban Ban TĐKT, chiều làm việc với Đài phát thanh truyền hình Kiên Giang về chuyên mục TĐKT.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lương: Dự Hội nghị ở Châu Thành.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 19/3/2014:

- Đ/c Chiến: Sáng họp phòng Nghiệp vụ thống nhất phiếu thẩm định hồ sơ khen cao.

- Đ/c Khởi: Tiếp đoàn Sở Nội vụ Vĩnh Long.

- Đ/c Lương: Làm việc với huyện An Minh.

- Đ/c Màu: Đi học lớp QLNN ngạch chuyên viên cao cấp đến 31/3/2014.

 

* Thứ Năm, ngày 20/3/2014:

- Đ/c Chiến: Sáng họp giao ban, họp BCH Đảng ủy, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng họp giao ban, họp BCH Đảng ủy, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lương: Sáng họp giao ban, họp BCH Đảng ủy, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Sáng họp giao ban, họp BCH Đảng ủy, chiều làm việc tại cơ quan.

*Thứ Sáu, ngày 21/3/2014:

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Phòng Đào tạo thi tuyển về chuẩn bị cho kỳ thi nâng ngạch công chức.

- Đ/c Lương: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 22-23/3/2014: Nghỉ

* Thứ Hai, ngày 24/3/2014:

- Đ/c Thắm: Làm việc với Huyện ủy Phú Quốc về công tác nhân sự.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc với huyện ủy Phú Quốc về công tác TĐKT, chiều kiểm tra hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lương: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 25/3/2014:

- Đ/c Thắm: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Họp Tổ thẩm định xét hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Trường Cao đẳng cộng đồng về chuẩn tổ chức cho kỳ thi nâng ngạch công chức.

- Đ/c Lương: Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 26/3/2014:

- Đ/c Thắm: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Sáng họp Khối thi đua số 4, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính ở Trường chính trị.

- Đ/c Lương: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 27/3/2014:

- Đ/c Thắm: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Thẩm định hồ sơ khen cao.

- Đ/c Khởi: Tham gia Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

- Đ/c Lương: Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 28/3/2014:

- Đ/c Thắm: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Kiểm tra hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để trình Trung ương.

- Đ/c Khởi: Tham gia Hội đồng thi nâng ngạch công chức

- Đ/c Lương: Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 29/3/2014 – 30/3/2014: Nghỉ

*Thứ Hai, ngày 31/3/2014:

- Đ/c Thắm: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Đi trình khen danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lương: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC