Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 12-9-2012
KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂ THƯ LƯU TRỮ TẠI HUYỆN HÒN ĐẤT

Kiểm tra Kho Lưu trữ huyện Hòn Đất, ảnh Văn Việt

Thực hiện kế hoạch số 14/ KH-SNV, ngày 25/4/2012 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư-lưu trữ năm 2012, ngày 7/9/2012 Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tại 2 xã là Sơn Kiên và xã Mỹ Hiệp Sơn và UBND huyện Hòn Đất với 7 nội dung.

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đã được Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất quan tâm chỉ đạo, thể hiện là tại Văn phòng UBND huyện đã bố trí 01 chuyên trách công tác văn thư và 01 hợp đồng rong biên chế làm công tác Lưu trữ, phòng Nội vụ đã phân công lãnh đạo phòng phụ trách công tác VTLT và 01 công chức làm công tác này, các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đều bố trí công chức kiêm làm công tác VTLT; quản lý văn bản đi, đến, văn bản mật tại Văn phòng UBND huyện khá tốt, tại 2 xã đoàn kiểm tra có mở sổ theo dõi, UBND huyện đã xây dựng được quy chế công tác văn thư, lưu trữ của tổ chức, cơ quan…Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Huyện chưa thực hiện được chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách theo quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Kiên Giang; chưa có kho lưu trữ riêng nên hồ sơ, tài liệu giải quyết công việc còn lưu rải rác ở các phòng chuyên môn. Tại các xã tuy có kho lưu trữ riêng nhưng diện tích kho nhỏ, chưa có thiết bị phòng cháy chữa cháy, không được vệ sinh, khử mối mọt thường xuyên. Việc soạn thảo văn bản còn nhiều sai sót, chưa đúng theo Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; công tác kiểm tra, đôn đốc công tác văn thư lưu trữ còn thiếu thường xuyên…

            Phát biểu kết luận đợt kiểm tra ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư-Lưu trữ, trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những cố gắng của địa phương trong công tác VTLT, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn của địa phương và giải đáp những kiến nghị của các đơn vị. Qua đó, nêu ra một số nội dung trọng tâm về công tác văn thư, lưu trữ cần tập trung trong thời gian tới như:

            - Cần quán triệt sâu sắc trong cán bộ, công chức và viên chức, những người hoạt động chuyên trách và không chuyên trách hiểu rõ về vai trò và ý nghĩa của công tác văn thư lưu trữ, nhất là việc thực hiện Luật lưu trữ mới được ban hành và có hiệu lực từ 01/7/2012.

            - Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ VTLT cho đội ngũ công chức làm công tác VTLT của huyện, tập huấn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính đúng theo Thông tư của Bộ Nội vụ.

            - Xem xét bố trí kho lưu trữ của huyện, chỉ đạo các xã bố trí phòng kho bảo quản tài liệu lưu trữ của xã, xử lý, vệ sinh các tài liệu lưu trữ tránh để thất thoát.

            - Tăng cường chỉ đạo công tác VTLT và đẩy mạnh công tác kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng chuyên môn và các xã trên địa bàn huyện./.

                                                                                                                      Văn Việt

     

                                                                                                                                   

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC