Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 26-7-2012
KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI VỤ THÁNG 7 VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM THÁNG 8/2012

Họp mặt kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3/2012

Vừa qua, Ban Giám đốc Sở Nội vụ đã tổ chức họp báo giao ban tháng 7/2012 với lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để kiểm điểm việc thực hiện công tác nội vụ tháng 7 và đề ra chương trình trọng tâm tháng 8/2012.

Theo đó, tháng 7/2012 Ban Giám đốc sở đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đạt kết quả trên các lĩnh vực: Tham mưu UBND tỉnh lập Tờ trình trình Bộ Nội vụ bổ sung 90 biên chế hành chính năm 2012; Báo cáo Bộ Nội vụ về thực trạng và tình hình hỗ trợ kinh phí, trụ sở, biên chế cho các hội trong tỉnh; danh sách cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Trình UBND tỉnh đổi tên 2 tổ chức hội; phê duyệt điều lệ Liên đoàn Vovinam tỉnh Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2016. Trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 05 ấp mới của xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 04 thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa Văn phòng UBND tỉnh. Tiến hành thanh tra công tác quản lý nhà nước về Nội vụ đối với Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao theo kế hoạch. Điều động, thuyên chuyển công tác 05 trường hợp; bổ nhiệm 04 công chức vào ngạch; nâng lương chuyên viên chính, cao cấp 29 trường hợp. Hoàn thành tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2012 theo cơ chế cạnh tranh. Phối hợp các cơ quan liên quan bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 138 học viên (chuyên viên chính: 78; cán sự: 60); tổ chức thi Anh văn trình độ A: 17, trình độ B: 11 học viên; cấp Giấy chứng nhận cho 124 học viên ngạch chuyên viên khóa 28. Góp ý Đề án giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông về lĩnh vực đất đai giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã và Văn phòng UBND cấp huyện của 3 huyện. Phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh dự thảo kế hoạch và thể lệ Hội thi tìm hiểu Luật Cán bộ, công chức và chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Xây dựng kế hoạch và khảo sát chọn lọc được 192 hồ sơ có giá trị lịch sử trong 1600 hồ sơ có liên quan tỉnh Kiên Giang hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Phối hợp với các ngành chức năng lập thủ tục chỉ định thầu thiết kế, lập Dự án nâng cấp, sửa chữa kho lưu trữ tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 về công tác thi đua, khen thưởng; chuẩn bị nội dung và công bố Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Trại giam Phú Quốc tỉnh Kiên Giang; tặng thưởng 89 Bằng khen; công nhận 185 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 03 danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 1.198 tập thể và cá nhân. Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo thực trạng và đề xuất xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Chấp thuận: bổ nhiệm 09 nhân sự, 01 trụ trì chùa; phong phẩm 05 vị chức sắc; phong phẩm, bổ nhiệm 262 vị chức sắc, chức việc. Tập huấn nghiệp vu công tác tôn giáo cho 507 cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Hòn Đất, Gò Quao, An Biên, An Minh và thành phố Rạch Giá.

Tại cuộc họp báp, Ban Giám đốc đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2012: Tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND huyện Kiên Lương; Quỹ bảo vệ và phát triển Rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đoàn Kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính đợt 2/2012 trên địa bàn tỉnh; Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2012 và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ; ban hành Kế hoạch điều chỉnh việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã năm 2012; phê duyệt điều lệ Hội Đông y thị xã Hà Tiên và Kiên Lương. Trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét công nhận các Hội đặc thù theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2012. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Cán bộ, công chức và Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong đội ngũ công chức, viên chức cơ quan hành chính cấp tỉnh. Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án của một số huyện về thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa cấp xã và cấp huyện về lĩnh vực đất đai. Báo cáo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về Nội vụ đối với UBND huyện Gò Quao, tiến hành thanh tra công tác quản lý nhà nước về Nội vụ đối với UBND huyện Kiên Hải. Phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng Chương trình tuyên truyền về chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2015 và năm 2012. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2012. Chuẩn bị kế hoạch triển khai Luật Lưu trữ. Tiến hành biên tập kỷ yếu hình ảnh, tư liệu, kỷ vật của Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động; sưu tầm tài liệu quý hiếm đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II theo kế hoạch.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2012; trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 248 cá nhân có thành tích giúp đỡ và tham gia kháng chiến. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các yêu cầu tôn giáo đúng pháp luật. Tiếp tục mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo các huyện Kiên Lương và Vĩnh Thuận./.

                                                                                                 HC

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC