Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Tổ chức HCSN nhà nước

Bồi dưỡng công chức, viên chức về quản lý nhà nước

Ngày 3/8/2015 Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bế giảng lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 37(khai giảng ngày 01/6/2015). Sau 2 tháng học tập có 109/110 học viên được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 58 học viên đạt loại giỏi. Tại lễ bế giảng có 11 cá nhân và  tập thể Ban Cán sự lớp được nhận giấy khen của lãnh đạo nhà trường do có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

Chi tiết

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp quyết định kết quả công tác cải cách hành chính

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong những yêu cầu quan trọng được nêu trong Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết

Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước
Thủ tục: Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước
Chi tiết

Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước
Thủ tục: Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC