Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
   Thông tin công tác bầu cử
   Giải đáp thắc mắc
   Tóm tắt tiểu sử ĐBQH và HĐND
   Mẩu tổng hợp bầu cử
   Văn bản Trung ương
   Văn bản của Tỉnh
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Mẩu tổng hợp bầu cử

Biểu mẫu tổng hợp dùng cho Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị số 1
Bao gồm các biểu: Thống kê cử tri, Báo cáo tình hình khai mạc bỏ phiếu, Báo cáo tiến độ bỏ phiếu, Danh sách ứng cử, Tổng hợp kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
Chi tiết

Biểu mẫu tổng hợp dùng cho Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị số 2
Bao gồm các biểu: Thống kê cử tri, Báo cáo tình hình khai mạc bỏ phiếu, Báo cáo tiến độ bỏ phiếu, Danh sách ứng cử, Tổng hợp kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
Chi tiết

Biểu mẫu tổng hợp dùng cho Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị số 3
Bao gồm các biểu: Thống kê cử tri, Báo cáo tình hình khai mạc bỏ phiếu, Báo cáo tiến độ bỏ phiếu, Danh sách ứng cử, Tổng hợp kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
Chi tiết
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC