Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
   Thông tin công tác bầu cử
   Giải đáp thắc mắc
   Tóm tắt tiểu sử ĐBQH và HĐND
   Mẩu tổng hợp bầu cử
   Văn bản Trung ương
   Văn bản của Tỉnh
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Văn bản của Tỉnh

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Về việc thay đổi ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016
Chi tiết

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Về việc thay đổi ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016
Chi tiết

Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Về việc thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII ở đơn vị bầu cử số I (huyện Tân Hiệp, Kiên Hải, Giồng Riềng và Gò Quao)
Chi tiết

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Về việc thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII ở đơn vị bầu cử số II (huyện An Biên, An Minh, Châu Thành, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng) 
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC