Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
     Địa giới hành chính
     Phê chuẩn, miễn nhiệm thành viên UBND
     Xếp lương cán bộ, công chức cấp xã
     Tuyển dụng công chức cấp xã
     Tổ chức hội - quỹ
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Xây dựng chính quyền

BỘ NỘI VỤ ĐÃ ĐỒNG THUẬN VỚI NĂM ĐỀ ÁN CỦA KIÊN GIANG TRÌNH CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

           Chiều 14 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2014, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Duy Thăng Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cùng tham dự có các Bộ ngành Trung ương: Văn Phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi Trường, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Lãnh đạo Vụ Xây dựng Chính quyền Địa phương Bộ Nội vụ, tiến hành thẩm định 5 Đề án bao gồm: Về thành lập thành phố Phú Quốc; thành phố Hà Tiên; thị xã Kiên Lương; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòn Đất để thành lập mới huyện Sơn Thành; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phú Quốc thành lập mới huyện Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

Kiên Giang thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Thực hiện quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (sau đây gọi tắt là “Dự án 513”), ngày 20 tháng 01 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo triển thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp” tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 2013 – 2015) và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Thành phần gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng ban Thường trực; Phó Giám đốc Sở tài chính và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó trưởng ban. Các thành viên gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết

CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
         Mời các bạn tải file đính kèm:
Chi tiết

CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
         Mời các bạn tải file đính kèm:
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC