Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
     Điều động, luân chuyển, biệt phái
     Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức
     Kỷ luật
     Biên chế
     Bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương, nâng bậc lương
     Tổ chức bộ máy
     Xếp hạng đơn vị sự nghiệp
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Tổ chức - Công chức

Tập huấn về quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và hướng dẫn xây dựng lại Đề án VTVL

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn về quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và hướng dẫn xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, đối tượng dự gồm: Công chức, viên chức làm công tác tổ chức, đang công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh (nơi không có Phòng Tổ chức cán bộ) và công chức Phòng Nội vụ cấp huyện; mỗi cơ quan, đơn vị cử tham dự 02 người (01 lãnh đạo và 01 chuyên viên).

Thời gian triển khai: Sáng ngày 07/9/2017, triển khai các văn bản phân cấp quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; chiều ngày 07/9/2017, hướng dẫn xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ, số 09 Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Công chức, viên chức tham gia tập huấn về quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và hướng dẫn xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tải các tài liệu dưới đây để mang theo khi tập huấn, bao gồm:

- Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kiên Giang.

- Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kiên Giang.

- Văn bản dự thảo hướng dẫn xây dựng lại Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính./.

Dủ-CCVC

Chi tiết

Điều chuyển số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày 02/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc điều chuyển số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo đó, điều chuyển 69 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để bố trí cho Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Kiên Giang. Sau khi điều chuyển thì tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giảm còn lại 3.838 người và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng là 191 người./.

Bảo Toàn TCBC&TCPCP

Chi tiết

Chuyển Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang về trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Ngày 02/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc chuyển Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang về trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang (được thành lập theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang nay trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kiên Giang./.

Bảo Toàn TCBC&TCPCP

Chi tiết

Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày 02/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, chuyển toàn bộ chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng (trừ Trường Cao đẳng sư phạm) và trường trung cấp chuyên nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện./.

Bảo Toàn TCBC&TCPCP

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC