Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi nâng ngạch công chức

Thông báo điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2017

Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế năm 2017 (gọi tắt là Hội đồng thi thăng hạng) ban hành Thông báo số 25/TB-HĐTTHCDNN về điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho 509 viên chức tham dự kỳ thi.

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Thông báo này, viên chức dự thi có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả thi đến Hội đồng thi thăng hạng (qua Sở Nội vụ) để chấm phúc khảo theo quy định. Đơn phúc khảo kết quả thi, lưu ý một số nội dung như sau:

- Hội đồng giải quyết đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Hội đồng thi (tính ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì);

- Không thực hiện phúc khảo đối với môn thi thực hành trên máy vi tính hoặc viên chức không tham dự đủ các môn thi;

- Không nhận đơn phúc khảo sau thời gian quy định trên.

Đề nghị viên chức tham dự kỳ thi bổ sung quyết định lương gần nhất hoặc quyết định thay đổi đơn vị công tác (nếu có), gửi Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) để cập nhật kịp thời trước khi bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định./.

(Thông báo số 25 và danh sách điểm thi)

Dủ - CCVC

Chi tiết

Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế năm 2017

Ngày 24 tháng 7 năm 2017 Sở Nội vụ có Công văn số 746/SNV-CCVC gửi Sở Y tế về việc lập danh sách và hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế năm 2017. Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 14 tháng 8 năm 2017 (đính kèm Công văn và Quyết định phê duyệt Đề án thi thăng hạng)./.

TB

Chi tiết

Đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2017

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự và tương đương; từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2017. Ngày 17/7/2017 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 714/SNV-CCVC về việc đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi

  Đối tượng dự thi được xác định là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức.

Chi tiết

Kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017

Ngày 12 tháng 7 năm 2017 Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2016-2017 ban hành Quyết định số 86/QĐ-HĐTTHVC về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017. Theo đó, Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2016-2017 đã công nhận kết quả cho 84 viên chức tham dự kỳ thi./.

Thu Bắc

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC