Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi nâng ngạch công chức

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi nâng ngạch công chức năm 2016 và Công văn số 5188/BNV-CCVC ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương tương năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 05/01/2017, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 đã tiến hành khai mạc kỳ thi.

  Đến dự lễ khai mạc có ông Trần Thanh Việt, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016, ông Nguyễn Trọng Tiến, Chuyên viên chính Bộ Nội vụ và các ông, bà là Ủy viên Hội đồng thi, Ban Coi thi, Ban Giám sát và 90 công chức tham dự kỳ thi.

 

Chi tiết

ĐĂNG KÝ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2016
            Ngày 26 tháng 2 năm 2016 Sở Nội vụ có công văn số 154/SNV-CCVC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố về việc đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2016.
Chi tiết

Thông báo thi nâng ngạch công chức năm 2015
           Ngày 15/10/2015 Sở Nội vụ có ban hành công văn số 844/SNV-CCVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015. Theo đó: đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, nội dung và chỉ tiêu được quy định như sau:
Chi tiết

ĐĂNG KÝ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2015

Ngày 22 tháng 4 năm 2015 Sở Nội vụ có công văn số 272/SNV-CCVC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố về việc đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2015.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC