Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi nâng ngạch công chức

Triệu tập công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2014

Ngày 11 tháng 12 năm 2014, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 98/TB-HĐTNN triệu tập công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014.

Thời gian: tập trung ôn thi từ ngày 20/12/2014; thi ngày 27-28/12/2014.

Địa điểm thi: Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 10, đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Nội vụ tổ chức xe đưa đón công chức đi dự thi như sau: Công chức được triệu tập dự thi họp đoàn vào lúc 7 giờ 30 ngày 19/12/2014; sau đó khởi hành đi Thành phố Hồ Chí Minh; sáng ngày 29/12/2014 rước đoàn về./. (có file đính kèm)

Chi tiết

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc thi nâng ngạch công chức năm 2014 và Công văn số 4071/QĐ-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang, sáng ngày 22/11/2014, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 đã tiến hành khai mạc kỳ thi.

Chi tiết

Sở Nội vụ: Thông báo thi nâng ngạch công chức năm 2014
           Ngày 7/10/2014, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 864/TB-SNV về việc thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2014.
Chi tiết

ĐĂNG KÝ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2014

Ngày 02 tháng 7 năm 2014 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 567/SNV-ĐTTTCC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố về đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2014.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC