Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi nâng ngạch công chức

ĐĂNG KÝ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2014

Ngày 02 tháng 7 năm 2014 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 567/SNV-ĐTTTCC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố về đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2014.

Chi tiết

Kết quả thi nâng ngạch công chức năm 2013

             Mời các thí sinh tải file đính kèm về xem:

Chi tiết

Về việc cử công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014

Ngày 7 tháng 4 năm 2014 sở Nội vụ có ban hành Công văn số 266/SNV-ĐTTTCC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc cử công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014.

Chi tiết

KHAI MẠC KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2013
          Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 09/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi nâng ngạch công chức năm 2013. Sáng nay 27/3/2014, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kiên Giang đã khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức tỉnh Kiên Giang năm 2013.
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC