Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi nâng ngạch công chức

Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế năm 2017

Ngày 24 tháng 7 năm 2017 Sở Nội vụ có Công văn số 746/SNV-CCVC gửi Sở Y tế về việc lập danh sách và hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế năm 2017. Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 14 tháng 8 năm 2017 (đính kèm Công văn và Quyết định phê duyệt Đề án thi thăng hạng)./.

TB

Chi tiết

Đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2017

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự và tương đương; từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2017. Ngày 17/7/2017 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 714/SNV-CCVC về việc đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi

  Đối tượng dự thi được xác định là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức.

Chi tiết

Kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017

Ngày 12 tháng 7 năm 2017 Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2016-2017 ban hành Quyết định số 86/QĐ-HĐTTHVC về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017. Theo đó, Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2016-2017 đã công nhận kết quả cho 84 viên chức tham dự kỳ thi./.

Thu Bắc

Chi tiết

Khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016 - 2017

Thực hiện Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước năm 2016 - 2017. Sáng ngày 22/6/2017, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016 - 2017 đã tiến hành khai mạc kỳ thi.

Đến dự lễ khai mạc có ông Trần Thanh Việt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016 - 2017 và các ông, bà là Ủy viên Hội đồng thi, Ban Coi thi, Ban Giám sát và 84 viên chức tham dự kỳ thi.

Nhằm tiếp tục thực hiện chế độ cải cách chế độ công vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ thi thăng hạng viên chức, tỉnh ta tổ chức thi và chấm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ bằng phần mềm trên máy vi tính, nên thống nhất kỳ thi lần này gồm 03 môn: Kiến thức chung (thi viết); chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ (thi trắc nghiệm trên máy vi tính). Kỳ thi này cũng thực hiện nguyên tắc cạnh tranh, 84 viên chức dự thi lấy 80 chỉ tiêu. Kỳ thi diễn ra trong 01 ngày vào 22/6/2017.

Công tác thi thăng hạng viên chức là một khâu đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quy trình quản lý đội ngũ viên chức. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức hành chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh và tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc bố trí viên chức đúng theo tiêu chuẩn, hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định hiện hành về sử dụng và quản lý viên chức theo đúng luật định. Thông qua mỗi kỳ thi, viên chức có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, để từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ năng lực, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của từng viên chức được giao./.

Kim Kha

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC