Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Khóa IV năm 2017

Ngày 8/9/2017 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 933/SNV-CCVC về chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Khóa IV năm 2017, theo đó: đối tượng, số lượng, thời gian cụ thể của từng lớp như sau:

- Đối tượng: Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng hoặc Phó Trưởng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức thuộc các chức danh quy hoạch trên. Đây là điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo quy định.

- Số lượng: là 50 học viên.

- Thời gian học: 4 tuần, khai giảng vào cuối tháng 10/2017.

- Địa điểm mở lớp: Trường Chính trị tỉnh (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

- Nội dung, chương trình giảng dạy do Viện nghiên cứu Hành chính công PTC đảm nhiệm.

- Chế độ chi phí cho học viên thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Ủ ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.

  Danh sách đăng ký học gởi về Sở Nội vụ (phòng Công chức, viên chức) trước ngày 25/9/2017, để tổng hợp và tiến hành mở lớp theo kế hoạch. Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau (kèm file Công văn và mẫu danh sách đăng ký học)./.

Kim Kha - CCVC

Chi tiết

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 19

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2017. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 18 năm 2017. Đến dự khai giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Lữ Văn Nhựt, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, ông Hồ Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng chính sách cán bộ, Ban Tổ chức tỉnh ủy và 112 công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện. Khóa học diễn ra trong 8 tuần từ ngày 11/9/2017 đến ngày 11/11/2017.

Trong thời gian 02 tháng học tập, các học viên sẽ được tiếp thu 16 chuyên đề, gồm 3 phần chính: Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản và các bài kiểm tra học phần. Khi kết thúc chương trình giảng dạy, các học viên sẽ được đi thực tế ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu thêm tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, làm cơ sở viết tiểu luận hoàn thành chương trình khóa học.

   Chương trình giảng dạy do các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh đảm nhiệm. Cuối khóa học các học viên đủ điều kiện và đạt kết quả kỳ thi sẽ được Giám đốc Trường Chính trị cấp chứng chỉ./.

Kim Kha – CCVC

Chi tiết

Đoàn Kiểm tra Bộ Nội vụ làm việc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã

Ngày 24 tháng 8 năm 2017, Đoàn Kiểm tra Bộ Nội vụ do ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã. Dự buổi làm việc có ông Lê Minh Khởi, Phó giám đốc Sở Nội vụ; bà Lê Thị Ngọc Dung, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; ông Hồ Minh Hải, Trưởng phòng Công chức, viên chức; cùng với lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực đào tạo Phòng Nội vụ Thành phố Rạch Giá và các huyện: An Minh, An Biên, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng.

Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó nhìn chung trong thời gian qua, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực. Đồng thời xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016-2020 và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

   Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là 3.257, trong đó: có 199 cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Khmer, Hoa), chiếm 6,1%; 914 cán bộ, công chức cấp xã là nữ, chiếm 28,2%. Những người hoạt động không chuyên trách 1.960 người, trong đó dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Khmer, Hoa) 141 người; nữ 572 người. Trình độ chuyên môn: 190 Cán bộ, công chức cấp xã chưa qua đào tạo, chiếm 5,8%; 1.283 cán bộ, công chức cấp xã có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, đạt 39,39%; 1.657 cán bộ, công chức cấp xã có trình độ từ Đại học trở lên, đạt 50,87%; Lý luận chính trị: 742 cán bộ, công chức cấp xã chưa qua đào tạo, chiếm 22,78%; 1.968 cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên, đạt 60,42%; 3.027 cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, chiếm tỷ lệ 92,94%. (cán bộ đạt chuẩn đạt 88,98%; công chức đạt chuẩn đạt 98,78%).

 

Chi tiết

Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Địa chính, Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo đó, sáng ngày 28 tháng 8 năm 2017 tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tiến hành khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Địa chính, Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã. Dự lễ khai giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó giám đốc Sở Nội vụ, ông Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có Tiến sĩ Trần Quang Giàu, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật và 110 học viên của lớp tham dự.

Nội dung khóa bồi dưỡng gồm các chuyên đề sau: Một số chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn; Quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn cấp xã; Tổ chức quản lý quy hoạch nông nghiệp và nông thôn; Xây dựng và quản lý dự án nông nghiệp, nông thôn; Phát triển cộng đồng nông thôn.

  Lớp bồi dưỡng diễn ra 05 ngày từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 01 tháng 9 năm 2017. Kết thúc khóa bồi dưỡng có kiểm tra đánh giá xếp loại, học viên nào đạt yêu cầu thì cấp chứng chỉ theo quy định./.

Tin và ảnh: Kim Kha-CCVC

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC