Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Khai mạc kỳ Thi tuyển viên chức năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo
            Theo Kế hoạch số 1468/KH-SGDĐT ngày 21/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức năm 2015, sáng ngày 17/11/2015 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành khai mạc kỳ thi tuyển viên chức.
Chi tiết

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng CNTT và lớp Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội LHPN cho công chức cấp xã

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

            Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chi tiết

Thông báo thi nâng ngạch công chức năm 2015
           Ngày 15/10/2015 Sở Nội vụ có ban hành công văn số 844/SNV-CCVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015. Theo đó: đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, nội dung và chỉ tiêu được quy định như sau:
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC