Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Bế giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (lớp 2)

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 22/02/2017 Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cho 81 cán bộ, công chức là đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện Kiên Hải, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá. Đến dự bế giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; bà Lê Thị Ngọc Vang, Phó Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ và các ông, bà là Trưởng, Phó Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh.

 

Chi tiết

Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (lớp 3)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 22/02/2017 Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cho 99 cán bộ, công chức là đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện Gò Quao, Giang Thành và An Minh. Đến dự khai giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và các ông, bà là Trưởng, Phó Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh.

Nội dung khóa bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay; Tổ chức chính quyền địa phương; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân; Kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân.

Khóa học diễn ra trong 03 ngày từ ngày 22/02/2017 đến ngày 24/02/2017. Cuối khóa học các học viên ược Trường Chính trị cấp chứng chỉ./.

Tin và ảnh: Kim Kha – CCVC

Chi tiết

Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (lớp 2)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 20/02/2017 Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cho 100 cán bộ, công chức là đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện Kiên Hải, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá. Đến dự khai giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; bà Lê Thị Ngọc Vang, Phó Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ và các ông, bà là Trưởng, Phó Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh.

Nội dung khóa bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay; Tổ chức chính quyền địa phương; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân; Kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân.

Khóa học diễn ra trong 03 ngày từ ngày 20/02/2017 đến ngày 22/02/2017. Cuối khóa học Trường Chính trị cấp chứng chỉ./.

Tin và ảnh: Kim Kha – CCVC

Chi tiết

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở, chuyên viên chính và chuyên viên năm 2017

  Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày  10 tháng 02 năm 2017. Sở Nội vụ ban hành các công văn chiêu sinh các lớp: Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở, chuyên viên chính và chuyên viên năm 2017. Theo đó, đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học của từng lớp như sau:

 

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC