Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Khai mạc kỳ Thi tuyển viên chức năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
           Theo Kế hoạch số 462/KH-STTTT ngày 29/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức năm 2015, sáng ngày 24/9/2015 tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành khai mạc kỳ thi tuyển viên chức
Chi tiết

THÔNG BÁO THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KIÊN GIANG
           Ngày 18 tháng 9 năm 2015 Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Thông báo số 125/TB-HĐ gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh về đăng ký thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Chi tiết

Về việc đăng ký học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
            Ngày 27 tháng 8 năm 2015 Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 712/SNV-CCVC về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Theo đó, đối tượng, số lượng, thời gian, địa điểm, chế độ được quy định như sau:
Chi tiết

Khai giảng lớp đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Kiên Giang
           Thực hiện Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đề án đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Kiên Giang. Ngày 26/8/2015 thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vụ phối hợp Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC