Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 43 năm 2017

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

Chi tiết

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức làm việc tại Chi cục Kiểm ngư Vùng V

Căn cứ Kế hoạch số 10894/KH-BNN-TCCB ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tuyển dụng công chức và Thông báo số 10969/TB-BNN-TCCB ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xét tuyển công chức thuyền viên kiểm ngư năm 2017 của Tổng cục Thủy sản. Sở Nội vụ thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức làm việc tại Chi cục Kiểm ngư Vùng V cụ thể như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 40 người.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 24/3/2017 (trong giờ hành chính).

3. Nơi nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ (số 9 Mạc Đỉnh Chi, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang).

4. Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào tháng 4/2017.

5. Về điều kiện, hồ sơ đăng ký xét tuyển, lệ phí theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, điện thoại: 0773.872.628./. (đính kèm Công văn và Thông báo).

Thu Bắc

Chi tiết

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 03/3/2017 Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 186/SNV-CCVC Về việc chiêu sinh lớp bồi lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2017, theo đó: đối tượng, số lượng, thời gian cụ thể của từng lớp như sau:

- Đối tượng: Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng hoặc Phó Trưởng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức thuộc các chức danh quy hoạch trên. Đây là điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo quy định.

- Số lượng: là 100 học viên, mỗi đơn vị cử từ 01 đến 02 học viên.

- Thời gian học: 4 tuần, khai giảng vào đầu tháng 04/2017.

- Địa điểm mở lớp: Trường Chính trị tỉnh (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

- Nội dung, chương trình giảng dạy và nơi ở nội trú cho học viên do Trường Chính trị đảm nhiệm.

- Các chế độ chi phí cho học viên thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Ủ ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.

Danh sách đăng ký học gởi về Sở Nội vụ (phòng Công chức, viên chức) trước ngày 22/3/2017, để tổng hợp và tiến hành mở lớp theo kế hoạch. Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau (kèm theo Công văn và mẫu danh sách đăng ký học đính kèm)./.

Kim Kha - CCVC

Chi tiết

Bế giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (lớp 2)

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 22/02/2017 Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cho 81 cán bộ, công chức là đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện Kiên Hải, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá. Đến dự bế giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; bà Lê Thị Ngọc Vang, Phó Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ và các ông, bà là Trưởng, Phó Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh.

 

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC