Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; lãnh đạo cấp sở và lớp cấp phòng năm 2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2016 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Thông báo số 447/TB-HVQG ngày 29/4/2016 của Học viện hành chính Quốc gia thông báo Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và Thông báo số 456/TB-HVQG ngày 04/5/2016 của Học viện hành chính Quốc gia thông báo Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2016.

Chi tiết

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức năm 2016
            Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 được Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 17/5/2016 Sở Nội vụ có Ban hành Công văn số 378/SNV-CCVC về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng QLNN về hội, tổ chức phi Chính phủ, lớp nâng cao  năng lực quản lý cho công tác cải cách hành chính và lớp quy trình ứng xử và kỹ năng giao tiếp với công dân, theo đó: đối tượng, số lượng, địa điểm của từng lớp cụ thể như sau:
Chi tiết

Yêu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 601/VP-NCPC ngày 18 tháng 2 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chi tiết

Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Mời các thí sinh tải file đính kèm về xem.

Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 11/5/2015 đến ngày 25/5/2015.

Lưu ý: Không nhận đơn phúc khảo đối với các môn thi trắc nghiệm trên máy.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC