Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chi tiết

Khai mạc kỳ Thi tuyển viên chức năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện An Biên

Theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện An Biên về việc tuyển dụng viên chức năm 2015. Ngày 21/6/2016 tại Trường Trung học cơ sở Thị trấn Thứ ba 1, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện An Biên tiến hành khai mạc kỳ thi tuyển viên chức.

Chi tiết

Khai giảng Lớp Tin học ứng dụng trình độ B và lớp bồi dưỡng tiếng Anh cấp độ A2 và B1
            Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2016 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Chi tiết

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 được Ủy ban nhân dân tỉnh phên duyệt. Sở Nội vụ phối hợp với trường Chính trị tỉnh Kiên Giang khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) chương trình chuyên viên chính khóa 16 năm 2016 từ ngày 19/4/2016 đến ngày 17/6/2016 với 92 học viên (nữ 33 người, chiếm 36%).

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC