Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chuyên viên chính Khóa 19 năm 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 10 tháng 11 năm 2017 Sở Nội vụ phối hợp với trường Chính trị tỉnh Kiên Giang bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chuyên viên chính khóa 19 năm 2017. Đến dự lễ bế giảng có ông Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, các đồng chí là trưởng, phó phòng, khoa trường chính trị và Sở Nội vụ cùng với 101 học viên.

Qua 8 tuần học tập các học viên đã tiếp thu các nội dung như: Lý luận về nền hành chính nhà nước; pháp luật trong hành chính nhà nước; quyết định hành chính nhà nước; tổng quan về chính sách công; quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước; quản lý tài chính công; quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công; chính phủ điện tử; văn hóa công sở và 02 chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương; đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ ngành, ngành và địa phương; Kết hợp QLNN theo ngành và lãnh thổ; báo cáo Thực tiễn QLNN theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam; và phần các kỹ năng cơ bản gồm: Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức; kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp; kỹ năng phân tích công việc; kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ kỹ năng thuyết trình; kỹ năng đánh giá thực thi công vụ và kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

  Với tinh thần trách hiệm cao của các giảng viên trường Chính trị tỉnh và Học viện Hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với 101 học viên khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, với kết quả học tập như sau: Giỏi 60 người, đạt 61,17%; khá 41 người, đạt 36,89%.

Tin và ảnh: Kim Kha - CCVC

Chi tiết

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính, lớp 2

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sáng nay, ngày 13 tháng 11 năm 2017 tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tiến hành khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính, lớp 2.

 Dự lễ khai giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bà Lê Thị Ngọc Vang, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ, tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Lan, giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và 122 học viên gồm các huyện: Phú Quốc, An Biên, Kiên Hải, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành và Thành phố Rạch Giá tham dự.

Nội dung khóa bồi dưỡng gồm các chuyên đề sau: Những vấn đề chung về cải cách hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Những kỹ năng tác nghiệp nghiệp vụ về cải cách hành chính và liên hệ thực tiễn ở một số địa phương về thực hiện công tác cải cách hành chính.

  Lớp bồi dưỡng diễn ra 04 ngày từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017. Kết thúc khóa bồi dưỡng học viên nào đạt yêu cầu thì cấp chứng chỉ theo quy định./.

Tin và ảnh: Kim Kha-CCVC

Chi tiết

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2017 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tiến hành khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính. Dự lễ khai giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó giám đốc Sở Nội vụ, bà Lê Thị Ngọc Vang, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ, các thầy cô Trường Đại học Nội vụ và 79 học viên của lớp tham dự.

Tham gia khóa bồi dưỡng các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Những vấn đề chung về cải cách hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Những kỹ năng tác nghiệp nghiệp vụ về cải cách hành chính và liên hệ thực tiễn ở một số địa phương về thực hiện công tác cải cách hành chính.

   Lớp bồi dưỡng diễn ra 05 ngày từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2017. Kết thúc khóa bồi dưỡng có kiểm tra đánh giá xếp loại, học viên nào đạt yêu cầu thì cấp chứng chỉ theo quy định./.

Tin và ảnh Kim Kha-CCVC

Chi tiết

Chiêu sinh 02 lớp bồi dưỡng quy trình ứng xử và kỹ năng giao tiếp với công dân

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1107/SNV-CCVC về việc chiêu sinh 02 lớp bồi dưỡng quy trình ứng xử và kỹ năng giao tiếp với công dân, cụ thể như sau:

- Đối tượng: Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; mỗi đơn vị cử 1-2 công chức, viên chức tham dự; số lượng 80 học viên/01lớp; dự kiến khai giảng vào cuối tháng 11/2017; thời gian học 3 ngày.

- Địa điểm mở lớp: dự kiến tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

- Nội dung, chương trình bồi dưỡng do Trường Đại học Nội vụ Hà nội đảm nhiệm.

- Chế độ chi phí cho học viên, thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.

  Danh sách đăng ký học gởi về Sở Nội vụ (phòng Công chức, viên chức) trước ngày 10/11/2017, để tổng hợp và tiến hành mở lớp theo kế hoạch. Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau (kèm theo Công văn và mẫu danh sách đăng ký học đính kèm)./.

Kim Kha-CCVC

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC