Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

ĐĂNG KÝ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2015

Ngày 22 tháng 4 năm 2015 Sở Nội vụ có công văn số 272/SNV-CCVC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố về việc đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2015.

Chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 14
          Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2014

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2015 của  UBND tỉnh Kiên Giang về việc tuyển dụng công chức năm 2014, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 đã tổ chức kỳ thi từ ngày 26 đến 29/01/2015. Nay Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 thông báo Danh sách kết quả thi và dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2014 như sau: (Các thí sinh tải tập tin đính kèm về xem).

Chi tiết

Thông báo triệu tập thi tuyển công chức năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tuyển dụng công chức năm 2014, Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh Kiên Giang năm 2014 thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện (có danh sách kèm theo) dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2014 như sau:

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC