Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Bế giảng lớp bồi dưỡng Văn hóa - Xã hội cấp xã

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hôm nay, ngày 02/12/2016 Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Văn hóa - Xã hội cho 41 công chức cấp xã.

Đến dự bế giảng có ông Chu Văn  Hưởng, Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh và các ông, bà là Trưởng, Phó Khoa, phòng công chức viên chức và phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh.

Qua 5 ngày học tập, các học viên đã tiếp thu được các chuyên đề: Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về lao động, người có công và xã hội; Nhiệm vụ cụ thể của công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực lao động, người có công và xã hội về dạy nghề cho lao động nông thôn; Một số nội dung cơ bản về quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp; Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về ưu đãi xã hội đối với người có công; Các quy định của nhà nước về ưu đã đối với người có công.

 Kết thúc khóa học có 41 học viên đủ điều kiện và đạt kết quả kiểm tra được Trường Chính trị cấp chứng chỉ theo quy định./.

Tin và ảnh: Kim Kha – CCVC

Chi tiết

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Cải cách hành chính (lớp 2)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2016 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 30 tháng 11 năm 2016 tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tiến hành bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính. Dự lễ khai giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng với các thầy cô Trường Đại học Nội vụ và 59 học viên của lớp tham dự.

 

Chi tiết

Kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2016 đối với các đơn vị có điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016

Ngày 28 tháng 11 năm 2016 Sở Nội vụ có Thông báo số 996/TB-SNV gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố về việc Kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2016 đối với các đơn vị có điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016, như sau:

Thực hiện Công văn số 1881/UBND-NCPC ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị có điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016 gồm: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Văn phòng Sở Nội vụ; Sở Y tế; Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành; Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng, tiếp tục nhận hồ sơ của mọi công dân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức năm 2016.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2016 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình.

Sau 3 ngày khi hết hạn nhận hồ sơ, các đơn vị hoàn chỉnh danh sách thí sinh dự tuyển theo yêu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo đúng quy định. Sau đó gửi hồ sơ qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ đồng thời gửi danh sách qua địa chỉ email: nttbac.snv@kiengiang.gov.vn (theo mẫu danh sách đã đính kèm trong Thông báo số 833/TB-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2016).

(có đính kèm công văn)

TB.

Chi tiết

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính (lớp 2)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2016 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 28 tháng 11 năm 2016 tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tiến hành khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính. Dự lễ khai giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó giám đốc Sở Nội vụ, cùng với các thầy cô Trường Đại học Nội vụ và 78 học viên của lớp tham dự.

 

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC