Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2016 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 21/01/2016 Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 59/SNV-CCVC về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016, theo đó: đối tượng, số lượng, thời gian, địa điểm, nội dung giảng dạy và chế độ cho học viên từng lớp như sau:

Chi tiết

Khai mạc kỳ Thi tuyển viên chức năm 2015 của UBND huyện Phú Quốc
            Theo Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 01/9/2015 của UBND huyện Phú Quốc về việc tuyển dụng viên chức năm 2015, sáng nay ngày 11/01/2016 tại Trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, huyện Phú Quốc, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2015 của huyện Phú Quốc tiến hành khai mạc kỳ thi tuyển viên chức 2015.
Chi tiết

Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2015 của UBND huyện Giang Thành
            Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 17/8/2015 của UBND huyện Giang Thành về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015, sáng ngày 19/12/2015, tại Trường trung học cơ sở Tân Khánh Hòa, Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2015 huyện Giang Thành đã khai mạc kỳ thi tuyển
Chi tiết

Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu và yêu cầu trình độ chuyên môn trong tuyển dụng công chức năm 2015
            Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 454/TB-UBND v/v  điều chỉnh chỉ tiêu và yêu cầu trình độ chuyên môn trong tuyển dụng công chức năm 2015 tại Kế hoạch số 109/KH-UBND, như sau: (mời tải file thông báo và bảng nhu cầu tuyển dụng về xem chi tiết)
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC