Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý và lãnh đạo cấp phòng

           Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2014 được Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 08 tháng 9 năm 2014 Sở Nội vụ có Công văn số 759/SNV-ĐTTTCC về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý và lãnh đạo cấp phòng. Theo đó, đối tượng, số lượng, nội dung, thời gian và địa điểm của lớp như sau:                 

Chi tiết

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2014

           Sáng nay, ngày 25/8/2014 tại Trường Chính trị tỉnh đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2014.

Chi tiết

Thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo
          Thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành  chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở: Tài chính, Xây dựng,  Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá (mời các bạn tải File đính kèm về tham khảo).
Chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN KHÓA 34

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC