Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017

Ngày 12 tháng 7 năm 2017 Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2016-2017 ban hành Quyết định số 86/QĐ-HĐTTHVC về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017. Theo đó, Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2016-2017 đã công nhận kết quả cho 84 viên chức tham dự kỳ thi./.

Thu Bắc

Chi tiết

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Khóa III và 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khóa 45 và 46 năm 2017

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 28/6/2017 Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 636 và 637/SNV-CCVC về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Khóa III và 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khóa 45 và Khóa 46 năm 2017, cụ thể từng lớp như sau:

1. Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Khóa III:

- Đối tượng: Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng hoặc Phó Trưởng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức thuộc các chức danh quy hoạch trên. Đây là điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo quy định.

- Số lượng: là 50 học viên.

- Thời gian học: 4 tuần, khai giảng vào tháng 8/2017.

- Địa điểm mở lớp: Trường Chính trị tỉnh (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

- Nội dung, chương trình giảng dạy do Trường Chính trị tỉnh và Viện nghiên cứu Hành chính công PTC đảm nhiệm.

2. lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khóa 45 và Khóa 46.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương và đã tốt nghiệp đại học chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương nhưng chưa qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Số lượng: Mỗi lớp học 100 học viên; mỗi sở, ban, ngành và cấp huyện cử từ 1-2 người; Thời gian học 8 tuần.

- Thời gian mở: Lớp 01 tháng 8/2017 và lớp 02 tháng 9/2017.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

- Nội dung, chương trình: Do Trường Chính trị đảm nhiệm.

- Chế độ chi phí cho học viên thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang..

Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi file theo địa chỉ mail: ntkkha.snv@kiengiang.gov.vn trước ngày 15 tháng 7 năm 2017. Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau (theo mẫu đính kèm).

Kim Kha

Chi tiết

Chiêu sinh Lớp Đại học hành chính liên thông và Lớp tiếng Khmer

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 03/7/2017 Sở Nội vụ có bàn hành Công văn số 659/SNV-CCVC về việc chiêu sinh lớp Đại học hành chính liên thông và Công văn số 660/SNV-CCVC về việc chiêu sinh lớp tiếng Khmer, cụ thể như sau:

1. Lớp Đại học hành chính liên thông:

          - Đối tượng: Cán bộ, công chức đương chức và quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND cấp xã; Trưởng các đoàn thể cấp xã đã tốt nghiệp trung cấp hành chính.

- Số lượng: 100 học viên/lớp.

- Dự kiến khai giảng: cuối tháng 10/2017

- Địa điểm mở lớp: tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

2. Lớp tiếng Khmer:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân thành phố Rạch Giá có nhu cầu học tiếng khmer.

- Số lượng: 40 học viên.

- Địa điểm mở lớp: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh (số C5 đường Đặng Huyền Thông, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

- Dự kiến lớp sẽ khai giảng vào tháng 8 năm 2017.

- Chế độ chi phí cho học viên, thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.

Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi file theo địa chỉ mail: ntkkha.snv@kiengiang.gov.vn trước ngày 20 tháng 7 năm 2017. Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau (theo mẫu đính kèm).

Kim Kha

Chi tiết

Khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016 - 2017

Thực hiện Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước năm 2016 - 2017. Sáng ngày 22/6/2017, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016 - 2017 đã tiến hành khai mạc kỳ thi.

Đến dự lễ khai mạc có ông Trần Thanh Việt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016 - 2017 và các ông, bà là Ủy viên Hội đồng thi, Ban Coi thi, Ban Giám sát và 84 viên chức tham dự kỳ thi.

Nhằm tiếp tục thực hiện chế độ cải cách chế độ công vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ thi thăng hạng viên chức, tỉnh ta tổ chức thi và chấm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ bằng phần mềm trên máy vi tính, nên thống nhất kỳ thi lần này gồm 03 môn: Kiến thức chung (thi viết); chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ (thi trắc nghiệm trên máy vi tính). Kỳ thi này cũng thực hiện nguyên tắc cạnh tranh, 84 viên chức dự thi lấy 80 chỉ tiêu. Kỳ thi diễn ra trong 01 ngày vào 22/6/2017.

Công tác thi thăng hạng viên chức là một khâu đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quy trình quản lý đội ngũ viên chức. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức hành chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh và tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc bố trí viên chức đúng theo tiêu chuẩn, hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định hiện hành về sử dụng và quản lý viên chức theo đúng luật định. Thông qua mỗi kỳ thi, viên chức có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, để từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ năng lực, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của từng viên chức được giao./.

Kim Kha

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC