Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Thông báo thi tuyển công chức năm 2014

Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 917/TB-SNV về việc thi tuyển công chức năm 2014 như sau:

Chi tiết

Về việc chiêu sinh 02 lớp bồi dưỡng Trưởng các đoàn thể xã năm 2014

           Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2014, ngày 14/10/2014 Sở Nội vụ có Công văn số 880/SNV-ĐTTTCC về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng Trưởng các đoàn thể xã năm 2014.

Chi tiết

KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2014 CỦA HUYỆN AN BIÊN

           Ngày 16/10/2014, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện An Biên, Hội đồng tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện An Biên năm 2014 đã khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2014.

Chi tiết

KẾT QUẢ THI TUYỂN 04 CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TỈNH KIÊN GIANG
           Thực hiện Quyết định số1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND  về việc tổ chức thí điểm thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo quản lý  gồm: 01 Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, thuộc Sở Lao động TB&XH; 01 Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, thuộc UBND thành phố Rạch Giá; 01 Phó Trưởng phòng Kiến trúc quy hoạch – Xây dựng, thuộc Sở Xây dựng; 01 Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hòn Đất, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC