Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Tạm dừng tiếp nhận không qua thi tuyển công chức

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và Thông báo số 24/TB-VP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tạm dừng tiếp nhận không qua thi tuyển công chức.

Ngày 19 tháng 01 năm 2017 Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 48/SNV-CCVC về việc tạm dừng tiếp nhận không qua thi tuyển công chức   (gồm chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; chuyển viên chức sang công chức; tiếp nhận, điều động, chuyển công tác đối với công chức từ các cơ quan Đảng, Đoàn thể trong và ngoài tỉnh về cơ quan hành chính Nhà nước) đến khi nào Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giao biên chế năm 2017 chính thức.

Sở Nội vụ thông báo đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết để thực hiện tốt nội trên./.

Kim Kha - CCVC

Chi tiết

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi nâng ngạch công chức năm 2016 và Công văn số 5188/BNV-CCVC ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương tương năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 05/01/2017, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 đã tiến hành khai mạc kỳ thi.

  Đến dự lễ khai mạc có ông Trần Thanh Việt, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016, ông Nguyễn Trọng Tiến, Chuyên viên chính Bộ Nội vụ và các ông, bà là Ủy viên Hội đồng thi, Ban Coi thi, Ban Giám sát và 90 công chức tham dự kỳ thi.

 

Chi tiết

Bế giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (lớp 1)

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chiều nay, ngày 30/12/2016 Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cho 62 cán bộ, công chức là đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện Kiên Lương, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng. Đến dự bế giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lữ Văn Nhựt, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; bà Lê Thị Ngọc Vang, Phó Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ và các ông, bà là Trưởng, Phó Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh.

 

Chi tiết

Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 28 tháng 12 năm 2016 Sở Nội vụ có Công văn số 1077/SNV-CCVC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố về việc báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo công văn trên, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh UBND các huyện thị xã, thành phố báo cáo theo yêu cầu nội dung như sau:

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

- Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 theo các biểu mẫu đính kèm (Biểu mẫu số 05, 06, 07, 08, 09, 10).

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 16/01/2017, để tổng hợp trình Bộ Nội vụ./.

Thu Bắc

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC