Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
     Thi tuyển công chức
     Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
     Xây dựng KHĐT hàng năm
     Thi nâng ngạch công chức
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Đào tạo - Thi tuyển

Chiêu sinh lớp Ngoại ngữ Anh văn trình độ B1, A2 và Tin học

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 408/SNV-CCVC về chiêu sinh lớp Ngoại ngữ Anh văn trình độ B1, A2 và Tin học, cụ thể như sau:

    - Đối tượng và điều kiện: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá có nhu cầu thi đầu vào sau đại học, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo tiêu chuẩn quy định và thi nâng ngạch; cán bộ, công chức, viên chức khi đi học phải đảm bảo thời gian học toàn khóa, nếu cán bộ, công chức, viên chức không đảm bảo thời gian học, hoặc tự ý bỏ học không có lý do, Sở Nội vụ sẽ gửi thông báo về cơ quan để xét thi đua cuối năm.

Chi tiết

ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NHÀ NƯỚC

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 312/SNV-CCVC về đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước năm 2016-2017.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức, rà soát viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng Kế hoạch số 18/KH-SNV ngày 10/4/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ thì lập danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức), chậm nhất ngày 24 tháng 4 năm 2017, quá thời gian trên các cơ quan, đơn vị không gửi danh sách và hồ sơ thì xem như không có nhu cầu đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước năm 2016-2017./. (đính kèm công văn và kế hoạch)

TB

Chi tiết

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng quy trình ứng xử và kỹ năng giao tiếp với công dân

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 388/SNV-CCVC về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng quy trình ứng xử và kỹ năng giao tiếp với công dân, cụ thể như sau:

- Đối tượng: Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; mỗi đơn vị cử 1-2 công chức, viên chức tham dự; số lượng 80 học viên/lớp; dự kiến khai giảng vào cuối tháng 5/2016; thời gian học 3 ngày.

- Địa điểm mở lớp: dự kiến tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

- Nội dung, chương trình bồi dưỡng do Trường Đại học Nội vụ, Học viện Hành chính đảm nhiệm.

- Chế độ chi phí cho học viên, thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.

Danh sách đăng ký học gởi về Sở Nội vụ (phòng Công chức, viên chức) trước ngày 05/5/2017, để tổng hợp và tiến hành mở lớp theo kế hoạch. Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau (kèm theo Công văn và mẫu danh sách đăng ký học đính kèm)./.

Kim Kha - CCVC

Chi tiết

GỬI THÀNH PHẦN HỒ SƠ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2017

Để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng đề án thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 trình Bộ Nội vụ phê duyệt. Ngày 14 tháng 4 năm 2017 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 371/SNV-CCVC đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có công chức đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017 gửi thành phần hồ sơ để xem xét điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, cụ thể như sau:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiêp vụ; lý luận chính trị; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; tin học; ngoại ngữ).

- Bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu, tên văn bản hoặc văn bản xác nhận đề tài, chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên, quyết định tuyển dụng và 02 quyết định lương gần nhất;

- Thông báo nhận xét, đánh giá công chức từng năm gồm 2014, 2015, 2016.

Thành phần hồ sơ trên gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 28 tháng 4 năm 2017. Quá thời gian trên cơ quan, đơn vị nào không gửi coi như không có nhu cầu thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017 (kèm theo Công văn)./.

Kim Kha - CCVC

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC