Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Văn thư - Lưu trữ

BẢO QUẢN HỒ SƠ NHÂN SỰ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

           Hồ sơ nhân sự bao gồm những tài liệu đặc biệt, liên quan đến quá trình sống và hoạt động của từng con người cụ thể ở một cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, đơn vị lực lượng vũ trang…(sau đây gọi chung là đơn vị, tổ chức). Đây là một loại phương tiện không thể thiếu  trong quá trình hoạt động quản lý của một cơ quan, tồ chức dù lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào vị trí và sự phân cấp quản lý mà ở đó có bảo quản một khối lượng nhất định các hồ sơ nhân sự. Tuy nhiên việc lưu trữ những hồ sơ nhân sự này ra sao, có giao nộp vào lưu trữ lịch sử (lưu trữ cố định) hay không thì cho đến nay vẫn còn có quan niệm và cách làm chưa thống nhất. Công việc quản lý, bảo quản các hồ sơ nhân sự chủ yếu do chính các cơ quan, tổ chức làm công tác nhân sự, tự quy định và lưu trữ.

Chi tiết

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ “ TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ-TIỀM NĂNG DI SẢN TƯ LIỆU”

Sáng ngày 11/8/2014 tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II (số 17A, Lê Duẫn, Quận 1, TP. HCM), Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tài liệu Phông Phủ Thống đốc nam kỳ-Tiềm năng Di sản tư liệu”.

Chi tiết

TỔ CHỨC UNESCO CÔNG NHẬN DI SẢN TƯ LIỆU CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN

Ngày 14 tháng 5 năm 2014, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hồ sơ “Châu bản triều Nguyễn” chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO năm 2014.

Chi tiết

QUY HOẠCH NGÀNH VĂN THƯ-LƯU TRỮ NĂM 2014-2020
           Ngày 16 tháng 7 năm 2014 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư - Lưu trữ tỉnh Kiên Giang từ năm 2014 đến năm 2020.
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC