Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Văn thư - Lưu trữ

SỞ NỘI VỤ TỈNH KIÊN GIANG KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2015

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SNV, ngày 12/06/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2015; Quyết định số 640/QĐ-UBND, ngày 25/06/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác VTLT năm 2015. Từ ngày 16 đến 18/11/2015, đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Thông tin và Truyên thông và phòng Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính Kế hoạch và Phòng Nội vụ thuộc thị xã Hà Tiên và Thành thố Rạch Giá.

Chi tiết

Long trọng Khai mạc triển lãm “Lịch sử Kiên Giang qua tài liệu, hình ảnh lưu trữ”

Sáng ngày 02/10/2015 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Lịch sử Kiên Giang qua tài liệu, hình ảnh lưu trữ”.

Chi tiết

KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2014

            Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) năm 2014, từ ngày 10/10/2014 đến ngày 16/10/2014 Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ bảo vệ BMNN năm 2014 tại 06 Sở, ngành cấp tỉnh và 03 huyện, thị, thành phố.

Chi tiết

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Như chúng ta đã biết, qua thời gian triển khai và thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực như: Công tác triển khai, tuyên truyền được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ đó nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ được nâng lên; việc khai thác tài liệu lưu trữ phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ biên tập lịch sử, nghiên cứu hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm sắp xếp, bố trí, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; phòng, kho lưu trữ, thiết bị để bảo quản tài liệu được đầu tư, nâng cấp; công tác sưu tầm tài liệu quý hiếm được quan tâm thực hiện; tài liệu tích đó ng nhiều năm được chỉnh lý… Kết quả đạt được đã góp phần tích cực đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC