Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Văn thư - Lưu trữ

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch công tác Văn thư – Lưu trữ năm 2016

Thực hiện Công văn số 1302/VTLTNN-NVĐP, ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND, Ngày 28 tháng 01 năm 2016 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Nội dung chính của Kế hoạch UBND tỉnh chỉ đạo:

Chi tiết

SỞ NỘI VỤ TỈNH KIÊN GIANG KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2015

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SNV, ngày 12/06/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2015; Quyết định số 640/QĐ-UBND, ngày 25/06/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác VTLT năm 2015. Từ ngày 16 đến 18/11/2015, đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Thông tin và Truyên thông và phòng Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính Kế hoạch và Phòng Nội vụ thuộc thị xã Hà Tiên và Thành thố Rạch Giá.

Chi tiết

Long trọng Khai mạc triển lãm “Lịch sử Kiên Giang qua tài liệu, hình ảnh lưu trữ”

Sáng ngày 02/10/2015 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Lịch sử Kiên Giang qua tài liệu, hình ảnh lưu trữ”.

Chi tiết

KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2014

            Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) năm 2014, từ ngày 10/10/2014 đến ngày 16/10/2014 Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ bảo vệ BMNN năm 2014 tại 06 Sở, ngành cấp tỉnh và 03 huyện, thị, thành phố.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC