Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Văn thư - Lưu trữ

KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2014

            Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) năm 2014, từ ngày 10/10/2014 đến ngày 16/10/2014 Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ bảo vệ BMNN năm 2014 tại 06 Sở, ngành cấp tỉnh và 03 huyện, thị, thành phố.

Chi tiết

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Như chúng ta đã biết, qua thời gian triển khai và thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực như: Công tác triển khai, tuyên truyền được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ đó nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ được nâng lên; việc khai thác tài liệu lưu trữ phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ biên tập lịch sử, nghiên cứu hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm sắp xếp, bố trí, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; phòng, kho lưu trữ, thiết bị để bảo quản tài liệu được đầu tư, nâng cấp; công tác sưu tầm tài liệu quý hiếm được quan tâm thực hiện; tài liệu tích đó ng nhiều năm được chỉnh lý… Kết quả đạt được đã góp phần tích cực đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Chi tiết

BẢO QUẢN HỒ SƠ NHÂN SỰ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

           Hồ sơ nhân sự bao gồm những tài liệu đặc biệt, liên quan đến quá trình sống và hoạt động của từng con người cụ thể ở một cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, đơn vị lực lượng vũ trang…(sau đây gọi chung là đơn vị, tổ chức). Đây là một loại phương tiện không thể thiếu  trong quá trình hoạt động quản lý của một cơ quan, tồ chức dù lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào vị trí và sự phân cấp quản lý mà ở đó có bảo quản một khối lượng nhất định các hồ sơ nhân sự. Tuy nhiên việc lưu trữ những hồ sơ nhân sự này ra sao, có giao nộp vào lưu trữ lịch sử (lưu trữ cố định) hay không thì cho đến nay vẫn còn có quan niệm và cách làm chưa thống nhất. Công việc quản lý, bảo quản các hồ sơ nhân sự chủ yếu do chính các cơ quan, tổ chức làm công tác nhân sự, tự quy định và lưu trữ.

Chi tiết

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ “ TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ-TIỀM NĂNG DI SẢN TƯ LIỆU”

Sáng ngày 11/8/2014 tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II (số 17A, Lê Duẫn, Quận 1, TP. HCM), Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tài liệu Phông Phủ Thống đốc nam kỳ-Tiềm năng Di sản tư liệu”.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC