Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Huyện An Biên tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Ngày 22/10/2014, UBND huyện An Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho hơn 100 lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch và công chức Văn phòng – Thống kê các xã, thị trấn và Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách thi đua các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Chi tiết

Hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức huyện U Minh Thượng được tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 20/10/2014, UBND huyện U Minh Thượng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho hơn 120 lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, các xã và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Chi tiết

Hơn 140 cán bộ huyện Châu Thành tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 10/10/2014, UBND huyện Châu Thành đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho hơn 140 lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Chi tiết

Huyện An Minh tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 08/10/2014, UBND huyện An Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho 154 lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC