Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

5 huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2018

            Ngày 23/3/2018, tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Cụm thi đua số 2 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm năm 2018

Chi tiết

UBND tỉnh phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)

            Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày  15/3/2018 Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018).

Chi tiết

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)

Ngày 15/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018).

Chi tiết

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua tại doanh nghiệp và tham gia Khối thi đua do UBND tỉnh tổ chức

            Ngày 12/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 271/UBND-VHXH về việc đẩy mạnh phong trào thi đua tại doanh nghiệp và tham gia khối thi đua do UBND tỉnh tổ chức.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC