Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Một số nội dung cơ bản của Thông tư liên bộ số 44/TBXH-VHC/LB về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ

            Thực hiện chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Văn bản số 514/BTĐKT-Vụ III ngày 01/4/2016 về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ, để có cơ sở thực hiện xin giới thiệu nội dung cơ bản của Thông tư liên bộ số 44/TBXH-VHC/LB.

Chi tiết

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 15/4/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 52/KH-UBND Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, theo đó sẽ kiểm tra trực tiếp 6 sở, ngành cấp tỉnh, 3 huyện và 6 xã.

Chi tiết

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng

            Ngày 15/4/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Chi tiết

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh giai đoạn 2016- 2020 và năm 2016

Ngày 15/4/2016 UBND tỉnh đã chính thức ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng- an ninh (QPAN) tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 và năm 2016.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC