Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 24/11/2016, tại thành phố Vũng Tàu, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đội ngũ lãnh đạo, công chức Ban Thi đua - Khen thưởng 21 tỉnh, thành phía nam.

Chi tiết

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng huyện Giồng Riềng năm 2016

Ngày 16/11/2016, UBND huyện Giồng Riềng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Chi tiết

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

            Đẩy mạnh thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế là nội dung cơ bản của Công văn số 1850/UBND-VHXH ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết

Huyện Phú Quốc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 11/11/2016, UBND huyện Phú Quốc đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC