Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 huyện Giồng Riềng

Sáng nay, 31/10/2014, UBND huyện Giồng Riềng đã khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho hơn 180 lãnh đạo và công chức, viên chức kiêm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách thi đua  khen thưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Chi tiết

Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 huyện Vĩnh Thuận

Sáng nay ngày 29/10/2014, UBND huyện Vĩnh Thuận đã khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho 100 lãnh đạo và công chức, viên chức kiêm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND và công chức Văn phòng – Thống kê các xã, thị trấn và Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách thi đua  khen thưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Chi tiết

Khen thưởng thành tích đóng góp an sinh xã hội và hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh
            Để kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong phong trào thi đua đóng góp an sinh xã hội và hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ngày 20/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn xét khen thưởng thành tích đóng góp an sinh xã hội và hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 huyện Kiên Lương

Sáng nay ngày 27/10/2014, UBND huyện Kiên Lương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho gần 100 lãnh đạo và công chức, viên chức kiêm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC