Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Khối thi đua số 3 tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

            Chiều 29/7/2014, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014 của Khối thi đua số 3.

Chi tiết

Khối thi đua số 12 tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

            Chiều 28/7/2014, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch- Thương mại Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014.

Chi tiết

Cụm thi đua số 3 sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

            Ngày 23/7/2013, tại Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, Cụm thi đua số 3 gồm các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Giang Thành, Phú Quốc và thị xã Hà Tiên do huyện Phú Quốc làm Cụm trưởng đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2014.

Chi tiết

Chú trọng khen thưởng cho nông dân, hộ gia đình trong phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC