Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Huyện An Biên tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 21/9/2016, UBND huyện An Biên đã tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho hơn 200 cán bộ huyện An Minh

Ngày 13/9/2016, UBND huyện An Minh đã tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Chi tiết

Thành phố Rạch Giá tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 30/8/2016, UBND thành phố Rạch Giá đã tổ chức thành công lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Chi tiết

Huyện Tân Hiệp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

            Dự lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Mã Tuấn Tửu, Phó Trưởng ban Ban TĐKT, ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp chủ trì và khai mạc lớp tập huấn cùng hơn 200 đại biểu là thành viên Hội đồng TĐKT huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, đại diện Ban Giám hiệu và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

  Nội dung tập huấn gồm 5 chuyên đề: Chuyên đề 1, những vấn đề cơ bản về công tác TĐKT và việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước; Chuyên đề 2, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Chuyên đề 3, tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc tỉnh theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 và Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Chuyên đề 4, một số vấn đề về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, kỹ năng viết báo cáo thành tích và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Chuyên đề 5, hướng dẫn công tác lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định hồ sơ thành tích kháng chiến còn tồn đọng. Các chuyên đề trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình bày.

            Đây là huyện thứ 4 của tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác TĐKT của các đơn vị trực thuộc./.

                                                                                                                                 HC

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC