Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng huyện An Biên năm 2017

Ngày 17/11/2017, UBND huyện An Biên đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng toàn huyện.

Chi tiết

Hơn 260 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng huyện U Minh Thượng được tập huấn nghiệp vụ

Ngày 13/11/2017, UBND huyện U Minh Thượng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo ấp trong toàn huyện.

Chi tiết

UBND huyện An Minh tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày 09/11/2017, UBND huyện An Minh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Chi tiết

Huyện Giang Thành tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày 08/11/2017, UBND huyện Giang Thành đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC