Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

            Sáng 21/9/2017, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Chi tiết

Những điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (gọi tắt là Nghị định 91), có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 và thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 42, Nghị định 39, Nghị định 65).

Chi tiết

Hoàn thành 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các Hợp tác xã năm 2017

            Ngày 15/9/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn thứ 3 về nghiệp vụ công tác TĐKT cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các Hợp tác xã trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

Chi tiết

Lớp tập huấn thứ 2 nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho các Hợp tác xã thuộc huyện Giồng Riềng

            Ngày 14/9/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn thứ 2 về nghiệp vụ công tác TĐKT cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các Hợp tác xã trên địa bàn huyện Giồng Riềng.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC