Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Hoàn thành 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh

            Trong 2 ngày 01 và 02/10/2015, Ban Thi đua- Khen thưởng đã tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ thứ V cho hơn 130 lãnh đạo và công chức kiêm công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố trong tỉnh.

Chi tiết

Hơn 120 lãnh đạo và công chức kiêm công tác thi đua, khen thưởng cấp xã được tập huấn

            Trong 2 ngày 29 và 30/9/2015, Ban Thi đua- Khen thưởng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 120 lãnh đạo và công chức kiêm công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thị xã trong tỉnh.

Chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và công chức phòng Nội vụ và phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

            Trong 2 ngày 22 và 23/9/2015, tại Hội trường Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang, Ban Thi đua- Khen thưởng đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 60 lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng phòng Nội vụ và phòng Giáo dục và Đào tạo 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chi tiết

Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các sở, ngành cấp tỉnh

            Sáng nay 17/9/2015, tại Hội trường Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang, Ban Thi đua- Khen thưởng đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 100 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các sở, ngành cấp tỉnh, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC