Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Huyện Vĩnh Thuận tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày 27/12/2017, UBND huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng toàn huyện.

Chi tiết

Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Kiên Giang

            Ngày 04/12/2017, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương làm Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Kiên Giang

Chi tiết

Huyện Kiên Lương huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày 07/12/2016, UBND huyện Kiên Lương đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Chi tiết

Huyện Tân Hiệp luôn giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

            Sáng ngày 04/12/2017, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương làm Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng đã có buổi làm việc với Hội đồng TĐKT huyện Tân Hiệp

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC