Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Năm 2015, kiểm tra 8 cơ quan, địa phương, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 09/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Ngày 09/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

Chi tiết

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Ngày 09/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng anh ninh năm 2015.

Chi tiết

Kiên Giang xếp hạng 7/12 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ
            Ngày 03/4/2015, tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ do UBND tỉnh Trà Vinh làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua, Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2014.
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC