Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của Khối thi đua số 17

            Sáng 21/7/2016, tại Cục Thuế tỉnh, Khối thi đua số 17 đã tiến hành họp sơ kết hoạt động của Khối 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.

Chi tiết

Khối thi đua số 10 họp tổng kết hoạt động của Khối năm học 2015 - 2016
            Chiều 19/7/2016, tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Khối thi đua số 10 đã tiến hành họp tổng kết hoạt động của Khối năm học 2015 - 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm học 2016 - 2017.
Chi tiết

Huyện Hòn Đất tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 12/7/2016, UBND huyện Hòn Đất đã tổ chức lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) huyện; lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Chi tiết

Quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 28/6/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 780/UBND-VHXH để chỉ đạo thực hiện.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC