Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Từ ngày 15 đến ngày 30/10/2014, Đoàn Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại 05 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 10 xã, phường, thị trấn; 06 sở, ngành cấp tỉnh và 01 doanh nghiệp

 

Chi tiết

Hướng dẫn mới về xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 12/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1236/HD-UBND xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng và được áp dụng ngay trong năm 2014.

Chi tiết

Khối thi đua số 3 tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Sáng ngày 07/11/2014, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 cho gần 70 lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 30 đơn vị trực thuộc các sở là thành viên của Khối thi đua số 3.

Chi tiết

Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 huyện Giang Thành

Sáng nay, 04/11/2014, UBND huyện Giang Thành đã khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho gần 100 lãnh đạo và công chức, viên chức kiêm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách thi đua  khen thưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC