Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Một số kết quả nổi bật trong công tác tham mưu của Ban Thi đua - Khen thưởng năm 2014

Năm 2014 đã kết thúc, với vai trò tham mưu của mình, Ban Thi đua - Khen  thưởng tỉnh đã thực hiện khá tốt với kết quả nổi bật như:

Chi tiết

Hướng dẫn một số nội dung xét khen thưởng và lịch tiếp nhận hồ sơ khen thưởng năm 2014

            Ban Thi đua- Khen thưởng Sở Nội vụ vừa ban hành Công văn số 693/BTĐKT-NV ngày 25/11/2014 về việc xét thi đua khen thưởng năm 2014

Chi tiết

Kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Từ ngày 15 đến ngày 30/10/2014, Đoàn Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại 05 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 10 xã, phường, thị trấn; 06 sở, ngành cấp tỉnh và 01 doanh nghiệp

 

Chi tiết

Hướng dẫn mới về xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 12/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1236/HD-UBND xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng và được áp dụng ngay trong năm 2014.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC