Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thi đua khen thưởng

Huyện Kiên Lương huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 25/10/2016, UBND huyện Kiên Lương đã hoành thành tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và cán bộ các Hợp tác xã

Ngày 18/10/2016, Ban Thi đua, Khen thưởng phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho lãnh đạo và cán bộ các Hợp tác xã thuộc khối thi đua của tỉnh.

Chi tiết

Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kiên Giang họp phiên toàn thể lần thứ 2/2016

            Chiều ngày 11/10/2016, tại văn phòng UBND tỉnh Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kiên Giang họp phiên toàn thể lần thứ 2/2016 để xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt II năm 2016.

Chi tiết

Chủ động, sáng tạo trong tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 18-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/10/2016, Ban Thi đua- Khen thưởng đã ban hành Kế hoạch 582/KH-BTĐKT triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016- 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC