Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Lịch làm việc

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/01/2018 đến ngày 31/01/2018

* Thứ Ba, ngày 16/01/2018

- Đ/c Việt: Sáng họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Nội vụ, chiều làm việc với Trường Đại học Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Sáng họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Nội vụ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Nội vụ, chiều làm việc với Trường Đại học Nội vụ.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội đến ngày 19/01/2018

* Thứ Tư, ngày 17/01/2018

- Đ/c Việt: Đi tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Dự tổng kết Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo.

* Thứ Năm, ngày 18/01/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan,

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Khối thi đua số 18.

    - Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

Chi tiết

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/01/2018

* Thứ Hai, ngày 01/01/2018: Nghỉ Tết Dương lịch

- Đ/c Màu: Trực cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 02/01/2018

- Đ/c Việt: Đi công tác huyện Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Họp thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng cho ý kiến kết quả chấm điểm cụm, khối thi đua 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Ban Dân tộc và Đài Phát thanh và Truyền hình về công tác cán bộ và họp công bố các Quyết định về thành lập BQL Dự án và bổ nhiệm cán bộ.

- Đ/c Màu: Đi công tác huyện Phú Quốc.

* Thứ Tư, ngày 03/01/2018

- Đ/c Việt: Đi công tác huyện Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Sáng họp thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng cho ý kiến kết quả chấm điểm cụm, khối thi đua 2017, chiều họp chi bộ.

- Đ/c Khởi: Làm việc với lãnh đạo BQL Dự án dân dụng và công nghiệp về sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự.

    - Đ/c Màu: Đi công tác huyện Phú Quốc.

Chi tiết

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/12/2017 đến ngày 31/12/2017

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 16, 17/12/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 18/12/2017

- Đ/c Việt: Đi công tác Hà Nội.

- Đ/c Chiến: Dự khai mạc và chấm điểm Hội thi Đoàn Thanh niên với cải cách hành chính năm 2017.

- Đ/c Khởi: Đi công tác nước ngoài đến ngày 20/12/2017.

- Đ/c Màu: Đi công tác nước ngoài đến ngày 22/12/2017.

* Thứ Ba, ngày 19/12/2017

- Đ/c Việt: Đi công tác Hà Nội.

     - Đ/c Chiến: Dự và chấm điểm Hội thi Đoàn Thanh niên với cải cách hành chính năm 2017.

Chi tiết

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/12/2017 đến ngày 15/12/2017

* Thứ Sáu, ngày 01/12/2017

- Đ/c Việt: Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh tổng kết năm 2017.

- Đ/c Chiến: Họp chi ủy.

- Đ/c Khởi: Đi công tác ở Đà Lạt.

- Đ/c Màu: Họp triển khai nhiệm vụ Tổ biên tập Đề án đặc khu kinh tế Phú Quốc.

* Thứ Bảy, ngày 02/12/2017:

- Đ/c Chiến: Tiếp Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương đến Kiên Giang.

* Chủ nhật, ngày 03/12/2017:

- Đ/c Chiến: Tiếp Đoàn Kiểm tra công tác TĐKT của Hội đồng TĐKT Trung ương đến kiểm tra, giám sát tại Kiên Giang.

* Thứ Hai, ngày 04/12/2017

- Đ/c Việt: Sáng dự họp thường kỳ UBND tỉnh, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Chiến: Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác TĐKT của Hội đồng TĐKT Trung ương đến kiểm tra, giám sát tại Kiên Giang.

- Đ/c Khởi: Họp Chi bộ Văn phòng.

     - Đ/c Màu: Họp Chi bộ Văn phòng.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC