Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Lịch làm việc

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/03/2018 đến ngày 31/03/2018

* Thứ Sáu, ngày 16/03/2018

- Đ/c Việt: Đi công tác Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Đi trình khen cấp nhà nước.

- Đ/c Khởi: Dự Hội Nghị ở TP Hồ Chí Minh.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 17, 18/03/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 19/03/2018

- Đ/c Việt: Sáng họp Ban Giám đốc thông qua báo cáo tổng kết Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, chiều dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT tỉnh năm 2017 tại UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Sáng kiểm tra nội dung chuẩn bị hội nghị tổng kết, chiều  dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT tỉnh năm 2017 tại UBND tỉnh.

- Đ/c Khởi: Sáng họp lấy ý kiến sửa đổi Quyết định 910/QĐ-UBND của UBND tỉnh, chiều dự họp ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

  - Đ/c Màu: Sáng họp Ban Giám đốc thông qua báo cáo tổng kết Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, chiều làm việc tại cơ quan.

Chi tiết

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/03/2018 đến ngày 15/03/2018

* Thứ Năm, ngày 01/03/2018

- Đ/c Việt: Dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Sáng họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy định công tác TĐKT; chiều làm việc với các đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và họp chi ủy.

- Đ/c Khởi: Họp chi ủy.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 02/03/2018

- Đ/c Việt: Sáng dự họp thường kỳ tháng 02/2018 của UBND tỉnh, chiều dự tổng kết thi đua Khối 2.

- Đ/c Chiến: Sáng họp chi bộ; chiều dự lễ trao Huân chương Lao động hạng nhất cho VNPT Kiên Giang.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Trường Chính trị về mở các lớp theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và xây dựng bộ đề thi tuyển công chức.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều dự tổng kết thi đua Khối 2.

   * Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 03, 04/03/2018: Nghỉ.

Chi tiết

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/01/2018 đến ngày 31/01/2018

* Thứ Ba, ngày 16/01/2018

- Đ/c Việt: Sáng họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Nội vụ, chiều làm việc với Trường Đại học Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Sáng họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Nội vụ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở Nội vụ, chiều làm việc với Trường Đại học Nội vụ.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội đến ngày 19/01/2018

* Thứ Tư, ngày 17/01/2018

- Đ/c Việt: Đi tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Dự tổng kết Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo.

* Thứ Năm, ngày 18/01/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan,

- Đ/c Chiến: Dự tổng kết giao ước thi đua tại Khối thi đua số 18.

    - Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

Chi tiết

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/01/2018

* Thứ Hai, ngày 01/01/2018: Nghỉ Tết Dương lịch

- Đ/c Màu: Trực cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 02/01/2018

- Đ/c Việt: Đi công tác huyện Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Họp thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng cho ý kiến kết quả chấm điểm cụm, khối thi đua 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Ban Dân tộc và Đài Phát thanh và Truyền hình về công tác cán bộ và họp công bố các Quyết định về thành lập BQL Dự án và bổ nhiệm cán bộ.

- Đ/c Màu: Đi công tác huyện Phú Quốc.

* Thứ Tư, ngày 03/01/2018

- Đ/c Việt: Đi công tác huyện Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Sáng họp thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng cho ý kiến kết quả chấm điểm cụm, khối thi đua 2017, chiều họp chi bộ.

- Đ/c Khởi: Làm việc với lãnh đạo BQL Dự án dân dụng và công nghiệp về sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự.

    - Đ/c Màu: Đi công tác huyện Phú Quốc.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC