Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Văn bản Trung ương

CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
            Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2474/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
            Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Chi tiết

Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ

Chi tiết

Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001:2000
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC