Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Hoạt động một cửa

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 257/SNV-VP về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

(kèm file Công văn số 257/SNV-VP ngày 21/3/2017 và Quyết định số 669/QĐ-BNV ngày 20/02/2017)

Cẩm Tú

Chi tiết

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1636/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

Kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Từ kết quả khảo sát, đánh giá, kịp thời phát hiện những mặt mạnh, điểm yếu và nguyên nhân; xây dựng và thực hiện các giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng và của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong từng thời kỳ đem lại sự hài lòng ngày càng cao cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.  Nhận được sự phản hồi rất tốt trong dư luận xã hội, người dân coi đây là kênh chính quy để họ bài tỏ chính kiến. Chính quyền nắm bắt được thông tin từ tổ chức, công dân về chất lượng phục vụ của dịch vụ hành chính công để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính. Kịp thời nắm bắt được năng lực hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ, đạo đức của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thái độ công chức thay đổi rõ rệt theo hướng phục vụ, tích cực lắng nghe và giải thích cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, tận tình cho người dân và tổ chức. Cán bộ, công chức trực tiếp giao dịch với tổ chức, công dân ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng phục vụ của dịch vụ hành chính công.

Chi tiết

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND phường Vĩnh Lạc

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh do ông Phạm Văn Màu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng Đoàn cùng các thành viên của Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC