Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Cải cách Hành chính

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính năm 2017

Sáng 08/02/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

  Tại điểm cầu chính Hà Nội, chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ (Ban Chỉ đạo); các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ và công chức phụ trách CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan truyền hình, thông tấn, báo chí. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Kiên Giang, chủ trì dự hội nghị có bà Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Thanh Việt, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Bưu điện tỉnh, lãnh đạo và công chức phòng Cải cách hành chính, công chức theo dõi cải cách hành chính Văn phòng UBND tỉnh.

 

Chi tiết

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Kiên Giang thăm, chúc mừng ngày Đản sinh ông Huỳnh Phú Sổ, Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Lễ Đản sinh ông Huỳnh Phú Sổ diễn ra hàng năm vào ngày 25/11 Âl là lễ trọng của người theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đạo Phật giáo Hòa Hảo, kịp thời thăm hỏi, chúc mừng, động viên tinh thần đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh, từ ngày 04/01 đến ngày 11/01/2018.

Đến thăm các tổ chức, cá nhân Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng chức việc và bà con tín đồ, biểu đương những đóng góp tích cực của các ban trị sự trong hoạt động từ thiện xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, sinh hoạt tôn giáo đúng với đường hướng hành đạo “vì đạo pháp, vì dân tộc” và tôn chỉ “học Phật, tu Nhân” báo đáp tứ Ân theo Hiến chương của Giáo hội và thực hiện tốt phương châm của Đảng, Nhà nước sống “Tốt đời, đẹp đạo” tổ chức cuộc lễ diễn ra trang trọng, an toàn và tiết kiệm đúng theo Thông bạch của Ban Trị sự Trung ương đã đề ra. Qua đó, động viên các trị sự viên, tín đồ các ban trị sự cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, những mặt tích cực trong hoạt động đạo sự, tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và thực hiện tốt quy định của pháp luật, nhất là về thông báo danh mục hoạt động tôn giáo./.

Tin và ảnh Văn Mẻ

Chi tiết

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

    Mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra là nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và năng lực, đạo đức của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; qua triển khai phương pháp đo lường, công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đề ra các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai phương pháp đo lường phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, dân chủ, minh bạch; phản ánh đúng thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm và hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công; bộ câu hỏi khảo sát phù hợp với hệ thống tiêu chí đánh giá, dễ hiểu, dễ trả lời, phù hợp với trình độ dân trí và kết quả đo lường phải giúp cơ quan hành chính nhà nước các cấp xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Chi tiết

Kết quả tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

   Về công tác chỉ đạo, điều hành: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 10/12/2016 về công tác cải cách hành chính năm 2017; kế hoạch công tác kiểm tra, kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch thi đua chuyên đề công tác cải cách hành chính năm 2017; Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Chỉ thị số 1453/CT-UBND ngày 07/7/2017 về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số CCHC, năng lực cạnh tranh (PCI), sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI). Chỉ đạo tổ chức điều tra xã hội học đối với các dịch vụ hành chính công tại các huyện: Hòn Đất, Châu Thành, Gồng Riềng, Tân Hiệp và 12 xã, thị trấn thuộc 4 huyện đã nêu; Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về công bố kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/7/2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Kiên Giang với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh hoàn chỉnh thoả thuận hợp tác khung giữa Bưu điện tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện để triển khai hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên diện rộng; Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 về công bố kết quả phân loại thực hiện công tác CCHC năm 2016.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC