Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác

 

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 

Số lượt truy cập
 

Tin tức - Sự kiện

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang (từ ngày 16/04/2014 đến ngày 04/05/2014)

* Thứ Tư, ngày 16/4/2014:

- Đ/c Thắm: Họp làm Quy trình công tác cán bộ tại Sở Công thương.

- Đ/c Chiến: Hội nghị năng lực cạnh tranh do UBND tỉnh tổ chức.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lương: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Đi học QLNN chương trình chuyên viên cao cấp tại Cần thơ đến ngày đến 30/4/2014.

Chi tiết

Thông tin Chuyên ngành

Xã đầu tiên của phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
            Xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp là một trong 2 xã đầu tiên của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Chi tiết

Cải cách Hành chính

Công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, về việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

Văn bản ngành

Biểu mẫu thống kê số lượng, chất lượng cán bộ chuyên trách cấp xã
          Tải File đính kèm tại đây:
Chi tiết

Bầu cử ĐBQH và HĐND

Quyết định số 1682/QD-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khoá XII giai đoạn 2011 - 2014

 

Chi tiết

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

I. GIÁM ĐỐC:

-          Ngô Quang Thắm

-          Điện thoại cơ quan: 0773.706070

-          E_mail:            ngoquangtham@yahoo.com.vn

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.     Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan:  0773.872629

-    E_mail:         maustkg@yahoo.com.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 0773.871222

-          E_mail:            leminhkhoikg@gmail.com

3.      Nguyễn Hoàng Lương

-          Điện thoại cơ quan: 0773.873759

-          E_mail:            nguyenhoangluongsnv@gmail.com

4.      Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo

-          Điện thoại cơ quan: 0773.874873

-          E_mail:            hoangoanhm2@gmail.com

5.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail:            chien885289@gmail.com

Chi tiết
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Website liên kết

 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC