Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác

 

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 

Số lượt truy cập
 

Tin tức - Sự kiện

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang (từ ngày 16/3/2015 đến ngày 31/3/2015)

* Thứ Hai, ngày 16/3/2015:

- Đ/c Tước: Sáng làm việc Sở Kế hoạch & Đầu tư; chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Đi công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại An Minh.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lương: Sáng làm việc với huyện Giồng Riềng; chiều làm việc với Chu Thành.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

            - Đ/c Màu: Dự tập huấn Cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết

Thông tin Chuyên ngành

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2014

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2015 của  UBND tỉnh Kiên Giang về việc tuyển dụng công chức năm 2014, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 đã tổ chức kỳ thi từ ngày 26 đến 29/01/2015. Nay Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 thông báo Danh sách kết quả thi và dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2014 như sau: (Các thí sinh tải tập tin đính kèm về xem).

Chi tiết

Cải cách Hành chính

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014
           Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014; Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính năm 2014 (sau đây gọi là Đoàn Kiểm tra). Đoàn Kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch số 76/KH-ĐKT ngày 01/10/2014 để triển khai thực hiện.
Chi tiết

Văn bản ngành

Kết quả bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) nhiệm kỳ (2015-2017) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 1016/HD-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã chỉ đạo hoàn thành công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó trưởng ấp, khu phố; Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ nhân dân tự quản (gọi tắt là Tổ NDTQ) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đạt được kết quả như sau:

Chi tiết

Bầu cử ĐBQH và HĐND

Quyết định số 1682/QD-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khoá XII giai đoạn 2011 - 2014

 

Chi tiết

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

I. GIÁM ĐỐC:

-          Ngô Quang Thắm

-          Điện thoại cơ quan: 0773.706070

-          E_mail:            ngoquangtham@yahoo.com.vn

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.     Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan:  0773.872629

-    E_mail:         maustkg@yahoo.com.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 0773.871222

-          E_mail:            leminhkhoikg@gmail.com

3.      Nguyễn Hoàng Lương

-          Điện thoại cơ quan: 0773.873759

-          E_mail:            nguyenhoangluongsnv@gmail.com

4.      Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo

-          Điện thoại cơ quan: 0773.874873

-          E_mail:            hoangoanhm2@gmail.com

5.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail:            chien885289@gmail.com

Chi tiết
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Website liên kết

 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC