Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác

 

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 

Số lượt truy cập
 

Tin tức - Sự kiện

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang (từ ngày 01/9/2014 đến ngày 15/9/2014)

* Thứ Hai, Thứ Ba ngày 01 – 02 /9/2014: Nghỉ;

Riêng đồng chí Màu: Trực lễ 2/9/2014.

*Thứ Tư, ngày 3/9/2014:

- Đ/c Thắm: Sáng họp chi bộ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Sáng giảng bài CCHC ở trường Chính trị, chiều họp Chi bộ.

- Đ/c Khởi: Sáng họp chi bộ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lương: Sáng họp chi bộ, chiều dự họp Tỉnh ủy.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

           - Đ/c Màu: Sáng họp chi bộ, chiều làm việc tại cơ quan
Chi tiết

Thông tin Chuyên ngành

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “TÍNH XÁC THỰC CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ”

Ngày 10/9/20014, tại Hà Nội, Cục Văn thư- Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị toàn thể SARBICA lần thứ 19, với nội dung Hội thảo khoa học “Tính xác thực của tài liệu điện tử”.

Chi tiết

Cải cách Hành chính

Huyện Hòn Đất tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính

Sáng nay, ngày 10/7/2014, tại hội trường UBND huyện Hòn Đất đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho trên 70 cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Chi tiết

Văn bản ngành

Biểu mẫu thống kê số lượng, chất lượng cán bộ chuyên trách cấp xã
          Tải File đính kèm tại đây:
Chi tiết

Bầu cử ĐBQH và HĐND

Quyết định số 1682/QD-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khoá XII giai đoạn 2011 - 2014

 

Chi tiết

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

I. GIÁM ĐỐC:

-          Ngô Quang Thắm

-          Điện thoại cơ quan: 0773.706070

-          E_mail:            ngoquangtham@yahoo.com.vn

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.     Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan:  0773.872629

-    E_mail:         maustkg@yahoo.com.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 0773.871222

-          E_mail:            leminhkhoikg@gmail.com

3.      Nguyễn Hoàng Lương

-          Điện thoại cơ quan: 0773.873759

-          E_mail:            nguyenhoangluongsnv@gmail.com

4.      Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo

-          Điện thoại cơ quan: 0773.874873

-          E_mail:            hoangoanhm2@gmail.com

5.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail:            chien885289@gmail.com

Chi tiết
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Website liên kết

 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC