Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác

 

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 

Số lượt truy cập
 

Tin tức - Sự kiện

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang (từ ngày 19/01/2015 đến ngày 01/02/2015)

* Thứ Hai, ngày 19/01/2015:

- Đ/c Tước: Họp bàn giao nhiệm vụ với ông Ngô Quang Thắm.

- Đ/c Chiến: Làm việc với Đoàn Thanh tra Ban TĐKT tại UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thị đến 23/01/2015.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Lương: Đi công tác huyện Vĩnh Thuận.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

Chi tiết

Thông tin Chuyên ngành

Cụm thi đua số 3 họp tổng kết và bình bầu thi đua

            Chiều 29/01/2015, tại Văn phòng UBND huyện Phú Quốc, các huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 3 của tỉnh đã tổ chức họp tổng kết và bình bầu thi đua năm 2014.

Chi tiết

Cải cách Hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND phường Vĩnh Lạc

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh do ông Phạm Văn Màu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng Đoàn cùng các thành viên của Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá.

Chi tiết

Văn bản ngành

Biểu mẫu thống kê số lượng, chất lượng cán bộ chuyên trách cấp xã
          Tải File đính kèm tại đây:
Chi tiết

Bầu cử ĐBQH và HĐND

Quyết định số 1682/QD-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khoá XII giai đoạn 2011 - 2014

 

Chi tiết

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

I. GIÁM ĐỐC:

-          Ngô Quang Thắm

-          Điện thoại cơ quan: 0773.706070

-          E_mail:            ngoquangtham@yahoo.com.vn

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.     Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan:  0773.872629

-    E_mail:         maustkg@yahoo.com.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 0773.871222

-          E_mail:            leminhkhoikg@gmail.com

3.      Nguyễn Hoàng Lương

-          Điện thoại cơ quan: 0773.873759

-          E_mail:            nguyenhoangluongsnv@gmail.com

4.      Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo

-          Điện thoại cơ quan: 0773.874873

-          E_mail:            hoangoanhm2@gmail.com

5.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail:            chien885289@gmail.com

Chi tiết
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Website liên kết

 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC