Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác

 

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 

Số lượt truy cập
 

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ (2015- 2020)

Ngày 29/04/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ (2015- 2020).

Chi tiết

Thông tin Chuyên ngành

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện An Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2016-2021)
            Thực hiện Kế hoạch của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo tỉnh, ngày 26 tháng 04 năm 2016, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện An Minh tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ II (2011-2016), bầu nhân sự nhiệm kỳ III (2016-2021) tại Chùa Thạnh An, xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết

Cải cách Hành chính

Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2016 tỉnh Kiên Giang
            Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 10/12/2015 về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 về việc thành lập Hội đồng Thẩm định kết quả tự đánh giá Tiêu chí CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2015; các kế hoạch công tác kiểm tra, kế hoạch tuyên truyền (duy trì chuyên mục CCHC trên Báo Kiên Giang mỗi tháng 2 kỳ và Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang chuyên mục CCHC mỗi tháng 01 kỳ; chương trình “Gặp gỡ đối thoại” mỗi Quý 01 kỳ;  chương trình “Cái lý, cái tình” mỗi tháng 01 kỳ. Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và UBND cấp huyện đã đăng tải nhiều tin, bài phản ánh các hoạt động thực hiện công tác CCHC của địa phương, cơ sở và kế hoạch thi đua chuyên đề công tác CCHCnăm 2016.
Chi tiết

Văn bản ngành

Kết quả bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) nhiệm kỳ (2015-2017) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 1016/HD-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã chỉ đạo hoàn thành công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó trưởng ấp, khu phố; Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ nhân dân tự quản (gọi tắt là Tổ NDTQ) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đạt được kết quả như sau:

Chi tiết

Bầu cử ĐBQH và HĐND

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
            Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBBC ngày 06/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 20/4/2016, tại Hội trường A, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Chi tiết

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

I. GIÁM ĐỐC:

-          Ngô Công Tước

-          Điện thoại cơ quan: 0773.3860144

-          E_mail: congtuocsnvkg@gmail.com

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.    Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail: maustkg@yahoo.com.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 0773.871222

-          E_mail: leminhkhoikg@gmail.com

3.      Nguyễn Hoàng Lương

-          Điện thoại cơ quan: 0773.873759

-          E_mail: nguyenhoangluongsnv@gmail.com

4.      Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo

-          Điện thoại cơ quan: 0773.874873

-          E_mail: hoangoanhm2@gmail.com

5.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail: chien885289@gmail.com

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

  1. Văn phòng sở:

-          Điện thoại: 0773.866398

-          E_mail: vanphong.snvkg@gmail.com

  1. Thanh tra sở:

-          Điện thoại: 0773.877501

-          E_mail: thanhtra234@gmail.com

  1. Phòng Công chức – Viên chức:

-          Điện thoại: 0773.862038

-          E_mail: tochuccongchuc234@gmail.com

  1. Phòng Cải cách hành chính:

-          Điện thoại: 0773.920504

-          E_mail: caicachhanhchinh234@gmail.com

  1. Phòng Xây dựng chính quyền – Công tác thanh niên:

-          Điện thoại: 0773.869875

-          E_mail: xaydungchinhquyen.snvkg@gmail.com

  1. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ:

-          Điện thoại: 0773.872628

-          E_mail: tochucbienche234@gmail.com

IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

  1. Ban Tôn giáo:

-          Điện thoại: 0773.863772

-          E_mail: tongiaokg@gmail.com

  1. Ban Thi đua – Khen thưởng:

-          Điện thoại: 0773.866900

-          E_mail: thiduakhenthuong234@gmail.com

  1. Chi cục Văn thư – Lưu trữ:

-          Điện thoại: 0773.860038

      -     E_mail: vanthuluutru234@gmail.com

 

Chi tiết

Bộ thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1. Thủ tục cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký hoạt động hội đoàn có phạm vi hoạt động trong phạm vi một huyện thuộc tỉnh

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ:

+ Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại thành phần, số lượng hồ sơ.

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Bước 2: Nhận hồ sơ:

+ Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp pháp và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không đúng quy định thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại.

+ Trường hợp hồ sơ đủ và đúng quy định bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thị xã, thành phố nhận và hẹn ngày trả kết quả.

- Bước 3: Trả hồ sơ:

+ Đến ngày hẹn người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thị xã, thành phố nhận kết quả.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả buổi sáng từ 7 giờ giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: Khoản 2 Điều 12, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định: 

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;

+ Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố.

* Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận hoặc văn bản trả lời.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu B9 (Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Điều 19, Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004

+ Hội đoàn tôn giáo được hoạt động sau khi tổ chức tôn giáo đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Hội đoàn tôn giáo được hoạt động sau khi tổ chức tôn giáo đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi hội đoàn hoạt động.

- Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định: Những hội đoàn do tổ chức tôn giáo lập ra nhằm phục vụ lễ nghi tôn giáo, gồm: Đội kèn, đội trống, đội con hoa, ca đoàn, đội mai táng, đội nhạc lễ, đội đồng nhi và các hình thức tổ chức tương tự khác, khi hoạt động không phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định: Đối với những hội đoàn tôn giáo không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều Điều 12, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, tổ chức tôn giáo thành lập hội đoàn có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Chi tiết
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Website liên kết

 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC