Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác

 

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 

Số lượt truy cập
 

Tin tức - Sự kiện

Họp giao ban công tác Nội vụ tỉnh Kiên Giang tháng 11 năm 2014

Sáng nay, 24/11/2014, Ban Giám đốc Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10 với lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để kiểm điểm đánh giá công tác tháng 11 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2014.

Chi tiết

Thông tin Chuyên ngành

Tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11/2014/TT-BNV). Bãi bỏ Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính và bãi bỏ một số ngạch nhân viên được quy định tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức.

Chi tiết

Cải cách Hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 tại thị xã Hà Tiên

            Ngày 17/10/2014, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh do ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra cùng các thành viên của Đoàn đã kiểm tra tại thị xã Hà Tiên.

Chi tiết

Văn bản ngành

Biểu mẫu thống kê số lượng, chất lượng cán bộ chuyên trách cấp xã
          Tải File đính kèm tại đây:
Chi tiết

Bầu cử ĐBQH và HĐND

Quyết định số 1682/QD-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khoá XII giai đoạn 2011 - 2014

 

Chi tiết

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

I. GIÁM ĐỐC:

-          Ngô Quang Thắm

-          Điện thoại cơ quan: 0773.706070

-          E_mail:            ngoquangtham@yahoo.com.vn

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.     Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan:  0773.872629

-    E_mail:         maustkg@yahoo.com.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 0773.871222

-          E_mail:            leminhkhoikg@gmail.com

3.      Nguyễn Hoàng Lương

-          Điện thoại cơ quan: 0773.873759

-          E_mail:            nguyenhoangluongsnv@gmail.com

4.      Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo

-          Điện thoại cơ quan: 0773.874873

-          E_mail:            hoangoanhm2@gmail.com

5.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail:            chien885289@gmail.com

Chi tiết
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Website liên kết

 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC