Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác

 

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 

Số lượt truy cập
 

Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc nhận giấy báo dự thi kỳ thi tuyển dụng công chức 2014

Sở Nội vụ thông báo ngày nhận, địa điểm nhận giấy báo dự thi và thời gian tổ chức thi:

                  Ngày nhận giấy báo dự thi: Từ ngày 15/01/2015

                  Địa điểm: Bộ phận một cửa, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

                  Thời gian tổ chức thi: dự kiến cuối tháng 1/2015

Ghi chú:

                  Thí sinh dự thi phải có giấy báo dự thi, nếu không có thì sẽ không được tham gia kỳ thi.

Chi tiết

Thông tin Chuyên ngành

Một số kết quả nổi bật trong công tác tham mưu của Ban Thi đua - Khen thưởng năm 2014

Năm 2014 đã kết thúc, với vai trò tham mưu của mình, Ban Thi đua - Khen  thưởng tỉnh đã thực hiện khá tốt với kết quả nổi bật như:

Chi tiết

Cải cách Hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND phường Vĩnh Lạc

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh do ông Phạm Văn Màu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng Đoàn cùng các thành viên của Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá.

Chi tiết

Văn bản ngành

Biểu mẫu thống kê số lượng, chất lượng cán bộ chuyên trách cấp xã
          Tải File đính kèm tại đây:
Chi tiết

Bầu cử ĐBQH và HĐND

Quyết định số 1682/QD-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khoá XII giai đoạn 2011 - 2014

 

Chi tiết

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

I. GIÁM ĐỐC:

-          Ngô Quang Thắm

-          Điện thoại cơ quan: 0773.706070

-          E_mail:            ngoquangtham@yahoo.com.vn

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.     Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan:  0773.872629

-    E_mail:         maustkg@yahoo.com.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 0773.871222

-          E_mail:            leminhkhoikg@gmail.com

3.      Nguyễn Hoàng Lương

-          Điện thoại cơ quan: 0773.873759

-          E_mail:            nguyenhoangluongsnv@gmail.com

4.      Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo

-          Điện thoại cơ quan: 0773.874873

-          E_mail:            hoangoanhm2@gmail.com

5.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail:            chien885289@gmail.com

Chi tiết
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Website liên kết

 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC